Giỏ hàng

CENTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 91 - 93, đường số 5, phường An Phú, Quận 2, TP. HCM
Điện thoại: 028 7105 6899
Hotline: 0961 739 336
Email: centech@centechvn.com
Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần (trừ CN và ngày Lễ, Tết)
SẢN PHẨM

Đặt hàng

Khách hàng tiến đặt mua hàng bằng một trong cách hình thức sau:

  • Ký/ đóng dấu  xác nhận đặt hàng vào Báo giá do công ty Centech phát hành, và gửi lại bản  xác nhận cho công ty Centech (bao gồm hình thức gửi qua Email/fax).
  • Khách hàng phát hành một Đơn đặt hàng (hoặc Hợp đồng mua bán) chi tiết và gửi cho công ty Centech. Công ty Centech chấp nhận và ký xác nhận gửi lại cho Khách hàng (bao gồm hình thức gửi qua Email/fax).

Đơn đặt hàng/ Hợp đồng có hiệu lực khi có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền của hai bên.