Cart

CENTECH VIETNAM JSC

Address: No. 91-93, Lane 5, An Phu Ward, District 2, HCM City
Telephone: (+84) 24 6663 2426
Hotline: (+84) 961 739 336
Email: centech@centechvn.com
Operation Time: all weekdays (except Sunday and National Holidays)

Bộ mã hóa gia tăng có thể lập trình Italsensor - TISP58 Series

Vendor: Italsensor

Free shipping
Credit Card

Dải sản phẩm & Thông số

Sản phẩm

Hình ảnhĐặc điểmThông số

INCREMENTAL PROGRAMMABLE

OPTICAL INCREMENTAL ENCODER - solid shaft
PROGRAMMABLE TISP58 (from 1 up to 65536 ppr)- Tối ưu hóa kho - giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng khác nhau yêu cầu một mô hình bộ mã hóa duy nhất nghĩa là một thiết lập cơ học với các độ phân giải khác nhau ..
- Chi phí và thời gian chờ giảm cho thời gian chết - thời gian để cấu hình bộ mã hóa theo nhu cầu của khách hàng.
Không thể đặt trực tiếp vị trí xung bằng người dùng.

- Độ phân giải gia tăng: người dùng có thể lập trình từ 1 đến 65536 PPR
- Hướng đếm, xung số 0 có thể được thiết lập bởi người dùng
- Điện áp đầu ra: ựa chọn bởi người dùng
- Lập trình thông qua cổng nối tiếp RS232 hoặc USB đơn giản tới bộ điều hợp RS232

Data Sheet - Brochure

INCREMENTAL PROGRAMMABLE

OPTICAL INCREMENTAL ENCODER - blind shaft | products
PROGRAMMABLE TISPW58 (from 1 up to 65536 ppr)- Tối ưu hóa kho - giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng khác nhau yêu cầu một mô hình bộ mã hóa duy nhất nghĩa là một thiết lập cơ học với các độ phân giải khác nhau.
- Chi phí và thời gian chờ giảm cho thời gian chết - thời gian để cấu hình bộ mã hóa theo nhu cầu của khách hàng.
- Vị trí xung Zero có thể được thiết lập trực tiếp bởi người dùng

- Độ phân giải gia tăng: người dùng có thể lập trình từ 1 đến 65536 PPR
- Hướng đếm, xung số 0 có thể được thiết lập bởi người dùng
- Điện áp đầu ra: có thể lựa chọn bởi người dùng
- Lập trình thông qua cổng nối tiếp RS232 hoặc USB đơn giản tới bộ điều hợp RS232

Data Sheet - Brochure