Giỏ hàng

CENTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 91 - 93, đường số 5, phường An Phú, Quận 2, TP. HCM
Điện thoại: 028 7105 6899
Hotline: 0961 739 336
Email: centech@centechvn.com
Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần (trừ CN và ngày Lễ, Tết)
SẢN PHẨM

Mảnh cắt dao tiện CC1500-CC2500 - Korloy

Thương hiệu: korloy

ƯU ĐÃI VẬN CHUYỂN
THANH TOÁN ĐẢM BẢO
HỖ TRỢ 24/7
MIỄN PHÍ ĐỔI TRẢ HÀNG

Đặc tính

• Khả năng chống hàn và oxy hóa cao - Cải thiện khả năng chống oxy hóa và hàn do phản ứng ức chế màng phủ

• Hoàn thiện bề mặt tuyệt vời - Ngăn ngừa phản ứng hóa học giữa vật liệu chèn và vật liệu làm giảm độ nhám bề mặt.

CCMT060202-C25CC1500C25CC15001-02-056900
CCMT060202-C25CC2500C25CC25001-02-059788
CCMT060202-MPCC1500MPCC15001-02-057835
CCMT060202-MPCC2500MPCC25001-02-059789
CCMT060202-VFCC1500VFCC15001-02-056901
CCMT060204-C25CC1500C25CC15001-02-056902
CCMT060204-C25CC2500C25CC25001-02-059790
CCMT060204-HMPCC1500HMPCC15001-02-056903
CCMT060204-MPCC1500MPCC15001-02-057836
CCMT060204-MPCC2500MPCC25001-02-059791
CCMT060204-VFCC1500VFCC15001-02-056904
CCMT060208-C25CC1500C25CC15001-02-057838
CCMT060208-C25CC2500C25CC25001-02-059793
CCMT09T302-HMPCC1500HMPCC15001-02-056945
CCMT09T302-MPCC1500MPCC15001-02-057839
CCMT09T302-MPCC2500MPCC25001-02-059794
CCMT09T302-VFCC1500VFCC15001-02-056944
CCMT09T304-C25CC1500C25CC15001-02-056905
CCMT09T304-C25CC2500C25CC25001-02-059795
CCMT09T304-HMPCC1500HMPCC15001-02-063523
CCMT09T304-HMPCC2500HMPCC25001-02-063524
CCMT09T304-MPCC1500MPCC15001-02-057840
CCMT09T304-MPCC2500MPCC25001-02-059796
CCMT09T308-C25CC1500C25CC15001-02-056906
CCMT09T308-C25CC2500C25CC25001-02-059798
CCMT09T308-MPCC1500MPCC15001-02-057842
CCMT09T308-MPCC2500MPCC25001-02-059799
CCMT120408-C25CC1500C25CC15001-02-057844
CCMT120408-C25CC2500C25CC25001-02-059801
CNMG120404-HFCC1500HFCC15001-02-063521
CNMG120404-HFCC2500HFCC25001-02-063522
CNMG120404-VBCC1500VBCC15001-02-058466
CNMG120404-VBCC2500VBCC25001-02-059802
CNMG120404-VFCC2500VFCC25001-02-066335
CNMG120404-VQCC1500VQCC15001-02-058467
CNMG120404-VQCC2500VQCC25001-02-059803
CNMG120408-VBCC1500VBCC15001-02-058468
CNMG120408-VBCC2500VBCC25001-02-059804
CNMG120408-VQCC1500VQCC15001-02-058469
CNMG120408-VQCC2500VQCC25001-02-059805
CNMG120416-MPCC2500MPCC25001-02-063619
DCMT070202-C25CC1500C25CC15001-02-057845
DCMT070202-C25CC2500C25CC25001-02-059806
DCMT070202-MPCC1500MPCC15001-02-057846
DCMT070202-MPCC2500MPCC25001-02-059807
DCMT070202-VFCC1500VFCC15001-02-058921
DCMT070204-C25CC1500C25CC15001-02-057847
DCMT070204-C25CC2500C25CC25001-02-059808
DCMT070204-HMPCC2500HMPCC25001-02-066336
DCMT070204-MPCC1500MPCC15001-02-057848
DCMT070204-MPCC2500MPCC25001-02-059809
DCMT070208-C25CC1500C25CC15001-02-057850
DCMT070208-C25CC2500C25CC25001-02-059811
DCMT070208-MPCC1500MPCC15001-02-057851
DCMT070208-MPCC2500MPCC25001-02-059812
DCMT11T302-C25CC1500C25CC15001-02-057852
DCMT11T302-C25CC2500C25CC25001-02-059813
DCMT11T302-MPCC1500MPCC15001-02-057853
DCMT11T302-MPCC2500MPCC25001-02-059814
DCMT11T304-C25CC1500C25CC15001-02-057854
DCMT11T304-C25CC2500C25CC25001-02-059815
DCMT11T304-MPCC1500MPCC15001-02-057855
DCMT11T304-MPCC2500MPCC25001-02-059816
DCMT11T304-VFCC1500VFCC15001-02-054177
DCMT11T308-C25CC1500C25CC15001-02-057857
DCMT11T308-C25CC2500C25CC25001-02-059818
DCMT11T308-HMPCC1500HMPCC15001-02-054335
DCMT11T308-HMPCC2500HMPCC25001-02-064481
DCMT11T308-MPCC1500MPCC15001-02-057858
DCMT11T308-MPCC2500MPCC25001-02-059819
DCMT11T308-VFCC1500VFCC15001-02-056943
DNMG110304-VFCC1500VFCC15001-02-057809
DNMG110304-VQCC1500VQCC15001-02-057808
DNMG110404-HFCC1500HFCC15001-02-056725
DNMG110404-HFCC2500HFCC25001-02-063517
DNMG110404-VFCC1500VFCC15001-02-056726
DNMG110408-VFCC1500VFCC15001-02-058795
DNMG150404-VBCC1500VBCC15001-02-058471
DNMG150404-VBCC2500VBCC25001-02-059821
DNMG150404-VFCC1500VFCC15001-02-065721
DNMG150404-VQCC1500VQCC15001-02-058473
DNMG150404-VQCC2500VQCC25001-02-059822
DNMG150408-VBCC1500VBCC15001-02-058476
DNMG150408-VBCC2500VBCC25001-02-059823
DNMG150408-VQCC1500VQCC15001-02-058478
DNMG150408-VQCC2500VQCC25001-02-059824
DNMG150604-VBCC1500VBCC15001-02-058481
DNMG150604-VBCC2500VBCC25001-02-059826
DNMG150604-VQCC1500VQCC15001-02-058483
DNMG150604-VQCC2500VQCC25001-02-059825
DNMG150608-VBCC1500VBCC15001-02-058486
DNMG150608-VBCC2500VBCC25001-02-059827
DNMG150608-VQCC1500VQCC15001-02-058488
DNMG150608-VQCC2500VQCC25001-02-059828
TNMG160404-VBCC1500VBCC15001-02-058504
TNMG160404-VBCC2500VBCC25001-02-059848
TNMG160404-VFCC1500VFCC15001-02-063515
TNMG160404-VFCC2500VFCC25001-02-063516
TNMG160404-VQCC1500VQCC15001-02-058505
TNMG160404-VQCC2500VQCC25001-02-059849
TNMG160408-VBCC1500VBCC15001-02-058508
TNMG160408-VBCC2500VBCC25001-02-059850
TNMG160408-VFCC2500VFCC25001-02-066706
TNMG160408-VQCC1500VQCC15001-02-058509
TNMG160408-VQCC2500VQCC25001-02-059851
VNMG160404-VBCC1500VBCC15001-02-058514
VNMG160404-VBCC2500VBCC25001-02-059859
VNMG160404-VCCC1500VCCC15001-02-055007
VNMG160404-VFCC2500VFCC25001-02-066325
VNMG160404-VQCC1500VQCC15001-02-058515
VNMG160404-VQCC2500VQCC25001-02-059858
VNMG160408-VBCC1500VBCC15001-02-058519
VNMG160408-VBCC2500VBCC25001-02-059861
VNMG160408-VCCC1500VCCC15001-02-057311
VNMG160408-VQCC1500VQCC15001-02-058520
VNMG160408-VQCC2500VQCC25001-02-059860

Sản phẩm đã xem

0₫