Giỏ hàng

CENTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 91 - 93, đường số 5, phường An Phú, Quận 2, TP. HCM
Điện thoại: 028 7105 6899
Hotline: 0961 739 336
Email: centech@centechvn.com
Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần (trừ CN và ngày Lễ, Tết)
SẢN PHẨM

Mảnh cắt dao tiện CN1500-CN2500 - Korloy

Thương hiệu: korloy

ƯU ĐÃI VẬN CHUYỂN
THANH TOÁN ĐẢM BẢO
HỖ TRỢ 24/7
MIỄN PHÍ ĐỔI TRẢ HÀNG

Đặc tính

• Khả năng chống sứt mẻ và nứt nhiệt cao - Nền hạt vi mô đồng nhất cải thiện khả năng chống sứt mẻ và chống nứt nhiệt.

• Hoàn thiện bề mặt tuyệt vời - Các hình dạng cắt cạnh được thiết kế đặc biệt làm giảm độ nhám bề mặt.

CCMT060202-C25CN1500C25CN15001-03-020049
CCMT060202-C25CN2500C25CN25001-03-021361
CCMT060202-HMPCN1500HMPCN15001-03-020055
CCMT060202-HMPCN2500HMPCN25001-03-022379
CCMT060202-MPCN1500MPCN15001-03-020717
CCMT060202-MPCN2500MPCN25001-03-021257
CCMT060202-VFCN1500VFCN15001-03-022919
CCMT060204-C25CN1500C25CN15001-03-020029
CCMT060204-C25CN2500C25CN25001-03-021362
CCMT060204-HMPCN1500HMPCN15001-03-019175
CCMT060204-HMPCN2500HMPCN25001-03-020871
CCMT060204-MPCN1500MPCN15001-03-020718
CCMT060204-MPCN2500MPCN25001-03-020965
CCMT060204-VFCN1500VFCN15001-03-020563
CCMT060204-VFCN2500VFCN25001-03-020964
CCMT060208-C25CN1500C25CN15001-03-021350
CCMT060208-C25CN2500C25CN25001-03-021364
CCMT09T302-MPCN1500MPCN15001-03-020599
CCMT09T302-MPCN2500MPCN25001-03-021258
CCMT09T304-C25CN1500C25CN15001-03-019015
CCMT09T304-C25CN2500C25CN25001-03-020968
CCMT09T304-HMPCN1500HMPCN15001-03-019177
CCMT09T304-HMPCN2500HMPCN25001-03-020616
CCMT09T304-MPCN1500MPCN15001-03-020497
CCMT09T304-MPCN2500MPCN25001-03-020967
CCMT09T304-VFCN1500VFCN15001-03-019014
CCMT09T304-VFCN2500VFCN25001-03-020966
CCMT09T308-C25CN1500C25CN15001-03-020051
CCMT09T308-C25CN2500C25CN25001-03-020971
CCMT09T308-HMPCN1500HMPCN15001-03-019262
CCMT09T308-HMPCN2500HMPCN25001-03-020970
CCMT09T308-MPCN1500MPCN15001-03-020498
CCMT09T308-MPCN2500MPCN25001-03-020969
CCMT09T308-VFCN2500VFCN25001-03-020870
CCMT120408-C25CN1500C25CN15001-03-021351
CCMT120408-C25CN2500C25CN25001-03-021367
CNMG090404-HFCN1500HFCN15001-03-022620
CNMG090404-HFCN2500HFCN25001-03-022621
CNMG120404-B25CN1500B25CN15001-03-021573
CNMG120404-B25CN2500B25CN25001-03-021338
CNMG120404-HFCN1500HFCN15001-03-021455
CNMG120404-HUCN1500HUCN15001-03-020843
CNMG120404-VBCN1500VBCN15001-03-020462
CNMG120404-VBCN2500VBCN25001-03-020932
CNMG120404-VFCN2500VFCN25001-03-021331
CNMG120404-VMCN1500VMCN15001-03-019017
CNMG120404-VMCN2500VMCN25001-03-020933
CNMG120404-VQCN1500VQCN15001-03-019189
CNMG120404-VQCN2500VQCN25001-03-020875
CNMG120408-B25CN1500B25CN15001-03-020420
CNMG120408-B25CN2500B25CN25001-03-021007
CNMG120408-HFCN2500HFCN25001-03-021405
CNMG120408-HMCN1500HMCN15001-03-020673
CNMG120408-HMCN2500HMCN25001-03-021063
CNMG120408-HUCN1500HUCN15001-03-020844
CNMG120408-LPCN1500LPCN15001-03-021438
CNMG120408-LPCN2500LPCN25001-03-021437
CNMG120408-MPCN1500MPCN15001-03-021440
CNMG120408-MPCN2500MPCN25001-03-021439
CNMG120408-VBCN1500VBCN15001-03-019019
CNMG120408-VBCN2500VBCN25001-03-020936
CNMG120408-VMCN1500VMCN15001-03-019023
CNMG120408-VMCN2500VMCN25001-03-020938
CNMG120408-VNCN1500VNCN15001-03-020469
CNMG120408-VQCN1500VQCN15001-03-019022
CNMG120408-VQCN2500VQCN25001-03-020937
CNMG120412-B25CN1500B25CN15001-03-022346
CNMG120412-B25CN2500B25CN25001-03-021574
DCMT070202-C25CN1500C25CN15001-03-021313
DCMT070202-C25CN2500C25CN25001-03-021368
DCMT070202-HMPCN1500HMPCN15001-03-020097
DCMT070202-HMPCN2500HMPCN25001-03-020973
DCMT070202-MPCN1500MPCN15001-03-020719
DCMT070202-MPCN2500MPCN25001-03-021259
DCMT070202-VFCN1500VFCN15001-03-022353
DCMT070202-VFCN2500VFCN25001-03-020972
DCMT070204-C25CN1500C25CN15001-03-020052
DCMT070204-C25CN2500C25CN25001-03-020876
DCMT070204-HMPCN1500HMPCN15001-03-019207
DCMT070204-HMPCN2500HMPCN25001-03-020877
DCMT070204-MPCN1500MPCN15001-03-020720
DCMT070204-MPCN2500MPCN25001-03-020975
DCMT070204-VFCN1500VFCN15001-03-022354
DCMT070204-VFCN2500VFCN25001-03-020974
DCMT070208-C25CN1500C25CN15001-03-021352
DCMT070208-C25CN2500C25CN25001-03-021370
DCMT070208-MPCN1500MPCN15001-03-020721
DCMT070208-MPCN2500MPCN25001-03-021260
DCMT11T302-C25CN1500C25CN15001-03-020050
DCMT11T302-C25CN2500C25CN25001-03-021371
DCMT11T302-HMPCN2500HMPCN25001-03-021523
DCMT11T302-MPCN1500MPCN15001-03-020600
DCMT11T302-MPCN2500MPCN25001-03-021261
DCMT11T302-VFCN1500VFCN15001-03-019208
DCMT11T302-VFCN2500VFCN25001-03-022380
DCMT11T304-C25CN1500C25CN15001-03-019763
DCMT11T304-C25CN2500C25CN25001-03-020878
DCMT11T304-HMPCN1500HMPCN15001-03-019210
DCMT11T304-HMPCN2500HMPCN25001-03-020598
DCMT11T304-MPCN1500MPCN15001-03-020495
DCMT11T304-MPCN2500MPCN25001-03-020977
DCMT11T304-VFCN1500VFCN15001-03-019209
DCMT11T304-VFCN2500VFCN25001-03-020976
DCMT11T308-C25CN1500C25CN15001-03-021353
DCMT11T308-C25CN2500C25CN25001-03-021373
DCMT11T308-HMPCN1500HMPCN15001-03-019212
DCMT11T308-HMPCN2500HMPCN25001-03-020980
DCMT11T308-MPCN1500MPCN15001-03-020496
DCMT11T308-MPCN2500MPCN25001-03-020979
DCMT11T308-VFCN1500VFCN15001-03-020193
DCMT11T308-VFCN2500VFCN25001-03-020978
DNMG110404-HMCN2500HMCN25001-03-021406
DNMG110404-VFCN2500VFCN25001-03-021125
DNMG110404-VQCN1500VQCN15001-03-020068
DNMG110404-VQCN2500VQCN25001-03-021124
DNMG110408-HFCN1500HFCN15001-03-021348
DNMG110408-HFCN2500HFCN25001-03-021144
DNMG110408-VQCN1500VQCN15001-03-023291
DNMG110408-VQCN2500VQCN25001-03-021143
DNMG150404-B25CN1500B25CN15001-03-021450
DNMG150404-B25CN2500B25CN25001-03-020879
DNMG150404-VBCN1500VBCN15001-03-020464
DNMG150404-VBCN2500VBCN25001-03-021285
DNMG150404-VMCN1500VMCN15001-03-020079
DNMG150404-VMCN2500VMCN25001-03-022360
DNMG150404-VQCN1500VQCN15001-03-020063
DNMG150404-VQCN2500VQCN25001-03-021284
DNMG150408-B25CN1500B25CN15001-03-022348
DNMG150408-B25CN2500B25CN25001-03-021575
DNMG150408-HMCN2500HMCN25001-03-021137
DNMG150408-VBCN1500VBCN15001-03-020058
DNMG150408-VBCN2500VBCN25001-03-021576
DNMG150408-VMCN1500VMCN15001-03-020080
DNMG150408-VMCN2500VMCN25001-03-020946
DNMG150408-VQCN1500VQCN15001-03-020064
DNMG150408-VQCN2500VQCN25001-03-021577
DNMG150604-B25CN1500B25CN15001-03-021578
DNMG150604-VBCN1500VBCN15001-03-020465
DNMG150604-VBCN2500VBCN25001-03-021579
DNMG150604-VMCN1500VMCN15001-03-020081
DNMG150604-VMCN2500VMCN25001-03-020947
DNMG150604-VP3CN1500VP3CN15001-03-022920
DNMG150604-VP3CN2500VP3CN25001-03-022921
DNMG150604-VQCN1500VQCN15001-03-020065
DNMG150604-VQCN2500VQCN25001-03-021580
DNMG150608-B25CN1500B25CN15001-03-021581
DNMG150608-VBCN1500VBCN15001-03-020059
DNMG150608-VBCN2500VBCN25001-03-021582
DNMG150608-VMCN1500VMCN15001-03-020082
DNMG150608-VMCN2500VMCN25001-03-022361
DNMG150608-VQCN1500VQCN15001-03-019221
DNMG150608-VQCN2500VQCN25001-03-021583
TNMG110304-VFCN1500VFCN15001-03-020088
TNMG110304-VFCN2500VFCN25001-03-022366
TNMG160404-B25CN1500B25CN15001-03-021594
TNMG160404-B25CN2500B25CN25001-03-021408
TNMG160404-GFCN2500GFCN25001-03-021346
TNMG160404-HFCN2500HFCN25001-03-020885
TNMG160404-HMCN2500HMCN25001-03-021183
TNMG160404-VBCN1500VBCN15001-03-020474
TNMG160404-VBCN2500VBCN25001-03-020940
TNMG160404-VFCN1500VFCN15001-03-020087
TNMG160404-VFCN2500VFCN25001-03-021014
TNMG160404-VMCN1500VMCN15001-03-019171
TNMG160404-VMCN2500VMCN25001-03-022369
TNMG160404-VQCN1500VQCN15001-03-019172
TNMG160404-VQCN2500VQCN25001-03-020886
TNMG160408-B25CN1500B25CN15001-03-021595
TNMG160408-B25CN2500B25CN25001-03-021596
TNMG160408-HFCN2500HFCN25001-03-021017
TNMG160408-VBCN1500VBCN15001-03-020463
TNMG160408-VBCN2500VBCN25001-03-020942
TNMG160408-VMCN1500VMCN15001-03-019044
TNMG160408-VMCN2500VMCN25001-03-020995
TNMG160408-VQCN1500VQCN15001-03-019174
TNMG160408-VQCN2500VQCN25001-03-020943
TNMG160412-B25CN1500B25CN15001-03-022350
TNMG160412-B25CN2500B25CN25001-03-021597
TNMG160412-VMCN1500VMCN15001-03-019045
TNMG160412-VMCN2500VMCN25001-03-022370
VNMG160402-HFCN2500HFCN25001-03-021035
VNMG160402-VFCN1500VFCN15001-03-023054
VNMG160404-B25CN1500B25CN15001-03-021598
VNMG160404-B25CN2500B25CN25001-03-021599
VNMG160404-HMCN2500HMCN25001-03-022771
VNMG160404-VBCN1500VBCN15001-03-021600
VNMG160404-VBCN2500VBCN25001-03-020949
VNMG160404-VCCN1500VCCN15001-03-019688
VNMG160404-VCCN2500VCCN25001-03-021279
VNMG160404-VFCN1500VFCN15001-03-019717
VNMG160404-VFCN2500VFCN25001-03-021656
VNMG160404-VMCN1500VMCN15001-03-020085
VNMG160404-VMCN2500VMCN25001-03-022374
VNMG160404-VQCN1500VQCN15001-03-019255
VNMG160404-VQCN2500VQCN25001-03-020950
VNMG160408-B25CN1500B25CN15001-03-021601
VNMG160408-B25CN2500B25CN25001-03-021602
VNMG160408-VBCN1500VBCN15001-03-021603
VNMG160408-VBCN2500VBCN25001-03-020953
VNMG160408-VCCN1500VCCN15001-03-019689
VNMG160408-VCCN2500VCCN25001-03-022371
VNMG160408-VFCN1500VFCN15001-03-019719
VNMG160408-VFCN2500VFCN25001-03-021657
VNMG160408-VMCN1500VMCN15001-03-020086
VNMG160408-VMCN2500VMCN25001-03-022375
VNMG160408-VQCN1500VQCN15001-03-019257
VNMG160408-VQCN2500VQCN25001-03-020954

Sản phẩm đã xem

0₫