Giỏ hàng

CENTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 91 - 93, đường số 5, phường An Phú, Quận 2, TP. HCM
Điện thoại: 028 7105 6899
Hotline: 0961 739 336
Email: centech@centechvn.com
Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần (trừ CN và ngày Lễ, Tết)
SẢN PHẨM

Đá gốm XEBEC Meister Finish

Thương hiệu: Xebec

ƯU ĐÃI VẬN CHUYỂN
THANH TOÁN ĐẢM BẢO
HỖ TRỢ 24/7
MIỄN PHÍ ĐỔI TRẢ HÀNG

DimensionsPinkCreamYellowRedWhiteBlueBlackOrangeLight BrownDark BrownViolet
T×W×L(mm)#3000#2000#1500#1200#1000#800#600#400#300#220#120
0.3× 4×100AR-0304MAW-0304MAB-0304MAP-0304MAO-0304MAL-0304MAD-0304M
0.4×4×100AR-0404MAW-0404MAB-0404MAP-0404MAO-0404MAL-0404MAD-0404M
0.5×1×100
0.5×1×150
0.5×2×100
0.5×2×150
0.5×4×100AR-0504MAW-0504MAB-0504MAP-0504MAO-0504MAL-0504MAD-0504M
0.5×4×150AR-0504LAW-0504LAB-0504LAP-0504LAO-0504LAL-0504LAD-0504L
0.5×6×100AR-0506MAW-0506MAB-0506MAP-0506MAO-0506MAL-0506MAD-0506M
0.5×6×150AR-0506LAW-0506LAB-0506LAP-0506LAO-0506LAL-0506LAD-0506L
0.5×8×100
0.5×8×150
0.5×10×100AR-0510MAW-0510MAB-0510MAP-0510MAO-0510MAL-0510MAD-0510M
0.5×10×150AR-0510LAW-0510LAB-0510LAP-0510LAO-0510LAL-0510LAD-0510L
0.5×1×100
0.8×1×150
0.8×2×100
0.8×2×150
0.8×4×100AR-0804MAW-0804MAB-0804MAP-0804MAO-0804MAL-0804MAD-0804M
0.8×4×150AR-0804LAW-0804LAB-0804LAP-0804LAO-0804LAL-0804LAD-0804L
0.8×6×100AR-0806MAW-0806MAB-0806MAP-0806MAO-0806MAL-0806MAD-0806M
0.8×6×150AR-0806LAW-0806LAB-0806LAP-0806LAO-0806LAL-0806LAD-0806L
0.8×8×100
0.8×8×150
0.8×10×100AR-0810MAW-0810MAB-0810MAP-0810MAO-0810MAL-0810MAD-0810M
0.8×10×150AR-0810LAW-0810LAB-0810LAP-0810LAO-0810LAL-0810LAD-0810L
1.0×1×100AS-1001MAC-1001MAY-1001MAR-1001MAW-1001MAB-1001MAP-1001MAO-1001MAL-1001MAD-1001M
1.0×1×150
1.0×2×100AS-1002MAC-1002MAY-1002MAR-1002MAW-1002MAB-1002MAP-1002MAO-1002MAL-1002MAD-1002MAV-1002M
1.0×2×150
1.0×4×100AY-1004MAR-1004MAW-1004MAB-1004MAP-1004MAO-1004MAL-1004MAD-1004MAV-1004M
1.0×4×150AR-1004LAW-1004LAB-1004LAP-1004LAO-1004LAL-1004LAD-1004LAV-1004L
1.0×6×100AY-1006MAR-1006MAW-1006MAB-1006MAP-1006MAO-1006MAL-1006MAD-1006MAV-1006M
1.0×6×150AR-1006LAW-1006LAB-1006LAP-1006LAO-1006LAL-1006LAD-1006LAV-1006L
1.0×8×100AR-1008MAW-1008MAB-1008MAP-1008MAO-1008MAL-1008MAD-1008MAV-1008M
1.0×8×150AR-1008LAW-1008LAB-1008LAP-1008LAO-1008LAL-1008LAD-1008LAV-1008L
1.0×10×100AY-1010MAR-1010MAW-1010MAB-1010MAP-1010MAO-1010MAL-1010MAD-1010MAV-1010M
1.0×10×150AR-1010LAW-1010LAB-1010LAP-1010LAO-1010LAL-1010LAD-1010LAV-1010L
1.5×1×100
1.5×1×150
1.5×1.5×100AR-15015MAW-15015MAB-15015MAP-15015MAO-15015MAL-15015MAD-15015M
1.5×1.5×150
1.5×2×100
1.5×2×150
1.5×4×100AR-1504MAW-1504MAB-1504MAP-1504MAO-1504MAL-1504MAD-1504MAV-1504M
1.5×4×150AR-1504LAW-1504LAB-1504LAP-1504LAO-1504LAL-1504LAD-1504LAV-1504L
1.5×6×100AR-1506MAW-1506MAB-1506MAP-1506MAO-1506MAL-1506MAD-1506MAV-1506M
1.5×6×150AR-1506LAW-1506LAB-1506LAP-1506LAO-1506LAL-1506LAD-1506LAV-1506L
1.5×8×100
1.5×8×150
1.5×10×100AR-1510MAW-1510MAB-1510MAP-1510MAO-1510MAL-1510MAD-1510MAV-1510M
1.5×10×150AR-1510LAW-1510LAB-1510LAP-1510LAO-1510LAL-1510LAD-1510LAV-1510L
2.0×1×100
2.0×1×150
2.0×2×100AR-2002MAW-2002MAB-2002MAP-2002MAO-2002MAL-2002MAD-2002M
2.0×2×150
2.0×4×100AR-2004MAW-2004MAB-2004MAP-2004MAO-2004MAL-2004MAD-2004MAV-2004M
2.0×4×150AR-2004LAW-2004LAB-2004LAP-2004LAO-2004LAL-2004LAD-2004LAV-2004L
2.0×6×100AR-2006MAW-2006MAB-2006MAP-2006MAO-2006MAL-2006MAD-2006MAV-2006M
2.0×6×150AR-2006LAW-2006LAB-2006LAP-2006LAO-2006LAL-2006LAD-2006LAV-2006L
2.0×8×100
2.0×8×150
2.0×10×100AR-2010MAW-2010MAB-2010MAP-2010MAO-2010MAL-2010MAD-2010MAV-2010M
2.0×10×150AR-2010LAW-2010LAB-2010LAP-2010LAO-2010LAL-2010LAD-2010LAV-2010L
3.0×1×100
3.0×1×150
3.0×2×100
3.0×2×150
3.0×4×100AR-3004MAW-3004MAB-3004MAP-3004MAO-3004MAL-3004MAD-3004MAV-3004M
3.0×4×150AR-3004LAW-3004LAB-3004LAP-3004LAO-3004LAL-3004LAD-3004LAV-3004L
3.0×6×100AR-3006MAW-3006MAB-3006MAP-3006MAO-3006MAL-3006MAD-3006MAV-3006M
3.0×6×150AR-3006LAW-3006LAB-3006LAP-3006LAO-3006LAL-3006LAD-3006LAV-3006L
3.0×8×100
3.0×8×150
3.0×10×100AR-3010MAW-3010MAB-3010MAP-3010MAO-3010MAL-3010MAD-3010MAV-3010M
3.0×10×150AR-3010LAW-3010LAB-3010LAP-3010LAO-3010LAL-3010LAD-3010L

AV-3010L

☆:Hỏi thêm thông tin NCC

Sản phẩm đã xem

0₫