Giỏ hàng

CENTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 91 - 93, đường số 5, phường An Phú, Quận 2, TP. HCM
Điện thoại: 028 7105 6899
Hotline: 0961 739 336
Email: centech@centechvn.com
Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần (trừ CN và ngày Lễ, Tết)
SẢN PHẨM

Mảnh cắt dao tiện Vp - Korloy

Thương hiệu: korloy

ƯU ĐÃI VẬN CHUYỂN
THANH TOÁN ĐẢM BẢO
HỖ TRỢ 24/7
MIỄN PHÍ ĐỔI TRẢ HÀNG

CNMG120404-VP1H05VP1H051-03-021715
CNMG120404-VP1PC8105VP1PC81051-02-059100
CNMG120404-VP1PC8110VP1PC81101-02-059200
CNMG120404-VP2H01VP2H011-03-019880
CNMG120404-VP2H05VP2H051-03-021716
CNMG120404-VP2NC3225VP2NC32251-02-069210
CNMG120404-VP2NC5330VP2NC53301-02-051674
CNMG120404-VP2PC5300VP2PC53001-02-040924
CNMG120404-VP2PC5400VP2PC54001-02-051326
CNMG120404-VP2PC8105VP2PC81051-02-059101
CNMG120404-VP2PC8110VP2PC81101-02-040925
CNMG120404-VP2PC8115VP2PC81151-02-059239
CNMG120404-VP2PC9030VP2PC90301-02-069242
CNMG120404-VP3G10VP3G101-03-019609
CNMG120404-VP3H01VP3H011-03-021391
CNMG120404-VP3H05VP3H051-03-021392
CNMG120404-VP3PC5300VP3PC53001-02-040840
CNMG120404-VP3PC5400VP3PC54001-02-051328
CNMG120404-VP3PC8105VP3PC81051-02-059102
CNMG120404-VP3PC8110VP3PC81101-02-040839
CNMG120404-VP3PC8115VP3PC81151-02-058683
CNMG120408-VP1NC3215VP1NC32151-02-064872
CNMG120408-VP1PC8105VP1PC81051-02-059104
CNMG120408-VP1PC8110VP1PC81101-02-049180
CNMG120408-VP2G10VP2G101-03-019886
CNMG120408-VP2H01VP2H011-03-019778
CNMG120408-VP2H05VP2H051-03-019777
CNMG120408-VP2NC3120VP2NC31201-02-049628
CNMG120408-VP2NC5330VP2NC53301-02-046488
CNMG120408-VP2NC9115VP2NC91151-02-063002
CNMG120408-VP2NC9125VP2NC91251-02-066394
CNMG120408-VP2NC9135VP2NC91351-02-065336
CNMG120408-VP2PC5300VP2PC53001-02-040927
CNMG120408-VP2PC5400VP2PC54001-02-051327
CNMG120408-VP2PC8105VP2PC81051-02-058300
CNMG120408-VP2PC8110VP2PC81101-02-040928
CNMG120408-VP2PC8115VP2PC81151-02-057120
CNMG120408-VP2PC9030VP2PC90301-02-046315
CNMG120408-VP2UNC805VP2UNC8051-02-070820
CNMG120408-VP3G10VP3G101-03-019888
CNMG120408-VP3H01VP3H011-03-019809
CNMG120408-VP3H05VP3H051-03-018646
CNMG120408-VP3NC3215VP3NC32151-02-055042
CNMG120408-VP3NC5330VP3NC53301-02-046031
CNMG120408-VP3NC9115VP3NC91151-02-062009
CNMG120408-VP3NC9125VP3NC91251-02-062010
CNMG120408-VP3NC9135VP3NC91351-02-059663
CNMG120408-VP3PC2505VP3PC25051-02-065874
CNMG120408-VP3PC2510VP3PC25101-02-065875
CNMG120408-VP3PC5300VP3PC53001-02-040446
CNMG120408-VP3PC5400VP3PC54001-02-051329
CNMG120408-VP3PC8105VP3PC81051-02-059105
CNMG120408-VP3PC8110VP3PC81101-02-042076
CNMG120408-VP3PC8115VP3PC81151-02-057121
CNMG120408-VP3PC9030VP3PC90301-02-049312
CNMG120408-VP4H05VP4H051-03-022781
CNMG120408-VP4PC8115VP4PC81151-02-060399
CNMG120408-VP4UNC805VP4UNC8051-02-065941
CNMG120412-VP3H01VP3H011-03-021292
CNMG120412-VP3H05VP3H051-03-021717
CNMG120412-VP3NC5330VP3NC53301-02-046486
CNMG120412-VP3NC9115VP3NC91151-02-060032
CNMG120412-VP3NC9125VP3NC91251-02-060036
CNMG120412-VP3NC9135VP3NC91351-02-060040
CNMG120412-VP3PC5300VP3PC53001-02-040858
CNMG120412-VP3PC5400VP3PC54001-02-053233
CNMG120412-VP3PC8105VP3PC81051-02-059107
CNMG120412-VP3PC8110VP3PC81101-02-040857
CNMG120412-VP3PC8115VP3PC81151-02-057732
CNMG120412-VP3PC9030VP3PC90301-02-050185
CNMG120412-VP3UNC805VP3UNC8051-02-066755
CNMG120412-VP4PC5400VP4PC54001-02-072409
CNMG120412-VP4PC8105VP4PC81051-02-064235
CNMG120412-VP4PC8115VP4PC81151-02-063758
CNMG120412-VP4UNC805VP4UNC8051-02-070821
CNMG160608-VP3PC8105VP3PC81051-02-070778
CNMG160608-VP3PC8110VP3PC81101-02-070779
CNMG160608-VP3PC8115VP3PC81151-02-070780
CNMG160612-VP3UNC805VP3UNC8051-02-071864
CNMG160616-VP3UNC805VP3UNC8051-02-071866
CNMG190608-VP4PC8115VP4PC81151-02-063769
CNMG190612-VP3NC9135VP3NC91351-02-063113
CNMG190612-VP3UNC805VP3UNC8051-02-071868
CNMG190612-VP4NC9125VP4NC91251-02-064080
CNMG190612-VP4NC9135VP4NC91351-02-064081
CNMG190612-VP4PC8110VP4PC81101-02-063983
CNMG190612-VP4PC8115VP4PC81151-02-063772
CNMG190616-VP3UNC805VP3UNC8051-02-071870
DCMT11T304-VP1PC8110VP1PC81101-02-066498
DNMG150404-VP1H05VP1H051-03-021723
DNMG150404-VP1PC8105VP1PC81051-02-059121
DNMG150404-VP1PC8110VP1PC81101-02-053814
DNMG150404-VP1PC8115VP1PC81151-02-059256
DNMG150404-VP2H05VP2H051-03-021724
DNMG150404-VP2NC5330VP2NC53301-02-051680
DNMG150404-VP2PC5300VP2PC53001-02-046233
DNMG150404-VP2PC5400VP2PC54001-02-051332
DNMG150404-VP2PC8105VP2PC81051-02-059122
DNMG150404-VP2PC8110VP2PC81101-02-046234
DNMG150404-VP2PC8115VP2PC81151-02-057884
DNMG150404-VP2PC9030VP2PC90301-02-071348
DNMG150404-VP3H05VP3H051-03-021725
DNMG150404-VP3NC5330VP3NC53301-02-041319
DNMG150404-VP3PC5300VP3PC53001-02-041316
DNMG150404-VP3PC5400VP3PC54001-02-051334
DNMG150404-VP3PC8105VP3PC81051-02-059123
DNMG150404-VP3PC8110VP3PC81101-02-051717
DNMG150404-VP3PC8115VP3PC81151-02-057883
DNMG150408-VP1H05VP1H051-03-021726
DNMG150408-VP1PC8105VP1PC81051-02-059125
DNMG150408-VP1PC8110VP1PC81101-02-053813
DNMG150408-VP1PC8115VP1PC81151-02-059258
DNMG150408-VP2NC5330VP2NC53301-02-049499
DNMG150408-VP2PC5300VP2PC53001-02-046238
DNMG150408-VP2PC5400VP2PC54001-02-051333
DNMG150408-VP2PC8105VP2PC81051-02-059126
DNMG150408-VP2PC8110VP2PC81101-02-046220
DNMG150408-VP2PC8115VP2PC81151-02-057442
DNMG150408-VP2PC9030VP2PC90301-02-071349
DNMG150408-VP3H05VP3H051-03-021189
DNMG150408-VP3NC5330VP3NC53301-02-041320
DNMG150408-VP3PC5300VP3PC53001-02-041317
DNMG150408-VP3PC5400VP3PC54001-02-051335
DNMG150408-VP3PC8105VP3PC81051-02-059127
DNMG150408-VP3PC8110VP3PC81101-02-046222
DNMG150408-VP3PC8115VP3PC81151-02-057455
DNMG150408-VP4PC8110VP4PC81101-02-063984
DNMG150408-VP4PC8115VP4PC81151-02-063779
DNMG150412-VP1NC3215VP1NC32151-02-064874
DNMG150412-VP3H05VP3H051-03-021727
DNMG150412-VP3NC5330VP3NC53301-02-041321
DNMG150412-VP3PC5300VP3PC53001-02-041318
DNMG150412-VP3PC5400VP3PC54001-02-053237
DNMG150412-VP3PC8105VP3PC81051-02-059129
DNMG150412-VP3PC8110VP3PC81101-02-046231
DNMG150412-VP3PC8115VP3PC81151-02-058868
DNMG150412-VP4PC8115VP4PC81151-02-063782
DNMG150604-VP1H05VP1H051-03-021728
DNMG150604-VP1PC8105VP1PC81051-02-059131
DNMG150604-VP1PC8110VP1PC81101-02-059207
DNMG150604-VP1PC8115VP1PC81151-02-059261
DNMG150604-VP2CN2000VP2CN20001-03-018854
DNMG150604-VP2H05VP2H051-03-021729
DNMG150604-VP2NC5330VP2NC53301-02-049148
DNMG150604-VP2NC9125VP2NC91251-02-064086
DNMG150604-VP2PC5300VP2PC53001-02-042369
DNMG150604-VP2PC5400VP2PC54001-02-051338
DNMG150604-VP2PC8105VP2PC81051-02-059132
DNMG150604-VP2PC8110VP2PC81101-02-046219
DNMG150604-VP2PC8115VP2PC81151-02-059262
DNMG150604-VP2UNC805VP2UNC8051-02-070822
DNMG150604-VP3CN1500VP3CN15001-03-022920
DNMG150604-VP3CN2000VP3CN20001-03-018856
DNMG150604-VP3CN2500VP3CN25001-03-022921
DNMG150604-VP3H05VP3H051-03-021730
DNMG150604-VP3NC5330VP3NC53301-02-041054
DNMG150604-VP3PC5300VP3PC53001-02-041053
DNMG150604-VP3PC5400VP3PC54001-02-051340
DNMG150604-VP3PC8105VP3PC81051-02-059133
DNMG150604-VP3PC8110VP3PC81101-02-058566
DNMG150604-VP3PC8115VP3PC81151-02-057728
DNMG150604-VP3UNC805VP3UNC8051-02-071030
DNMG150608-VP1H05VP1H051-03-021731
DNMG150608-VP1PC8105VP1PC81051-02-059135
DNMG150608-VP1PC8110VP1PC81101-02-059208
DNMG150608-VP1PC8115VP1PC81151-02-059264
DNMG150608-VP2H05VP2H051-03-021732
DNMG150608-VP2NC3120VP2NC31201-02-049625
DNMG150608-VP2NC3215VP2NC32151-02-065435
DNMG150608-VP2NC3225VP2NC32251-02-070455
DNMG150608-VP2NC5330VP2NC53301-02-042376
DNMG150608-VP2PC5300VP2PC53001-02-042370
DNMG150608-VP2PC5400VP2PC54001-02-051339
DNMG150608-VP2PC8105VP2PC81051-02-059136
DNMG150608-VP2PC8110VP2PC81101-02-042371
DNMG150608-VP2PC8115VP2PC81151-02-059265
DNMG150608-VP2PC9030VP2PC90301-02-058589
DNMG150608-VP2UNC805VP2UNC8051-02-070824
DNMG150608-VP3H05VP3H051-03-021733
DNMG150608-VP3NC5330VP3NC53301-02-041056
DNMG150608-VP3NC9115VP3NC91151-02-059950
DNMG150608-VP3NC9125VP3NC91251-02-059951
DNMG150608-VP3NC9135VP3NC91351-02-059952
DNMG150608-VP3PC5300VP3PC53001-02-041055
DNMG150608-VP3PC5400VP3PC54001-02-051341
DNMG150608-VP3PC8105VP3PC81051-02-059137
DNMG150608-VP3PC8110VP3PC81101-02-046221
DNMG150608-VP3PC8115VP3PC81151-02-057729
DNMG150608-VP4PC8105VP4PC81051-02-064233
DNMG150608-VP4PC8115VP4PC81151-02-063787
DNMG150608-VP4UNC805VP4UNC8051-02-066364
DNMG150612-VP3H05VP3H051-03-021734
DNMG150612-VP3NC5330VP3NC53301-02-041581
DNMG150612-VP3PC5300VP3PC53001-02-041490
DNMG150612-VP3PC5400VP3PC54001-02-053240
DNMG150612-VP3PC8105VP3PC81051-02-059139
DNMG150612-VP3PC8110VP3PC81101-02-046236
DNMG150612-VP3PC8115VP3PC81151-02-059267
DNMG150612-VP4PC8105VP4PC81051-02-064234
DNMG150612-VP4PC8115VP4PC81151-02-063789
TNMG160404-VP2H05VP2H051-03-021196
TNMG160404-VP2NC3215VP2NC32151-02-071366
TNMG160404-VP2NC3225VP2NC32251-02-071367
TNMG160404-VP2NC5330VP2NC53301-02-051750
TNMG160404-VP2PC5300VP2PC53001-02-046225
TNMG160404-VP2PC5400VP2PC54001-02-051350
TNMG160404-VP2PC8105VP2PC81051-02-059164
TNMG160404-VP2PC8110VP2PC81101-02-046230
TNMG160404-VP2PC8115VP2PC81151-02-057441
TNMG160404-VP3H05VP3H051-03-021197
TNMG160404-VP3NC5330VP3NC53301-02-041585
TNMG160404-VP3PC5300VP3PC53001-02-041584
TNMG160404-VP3PC5400VP3PC54001-02-051352
TNMG160404-VP3PC8105VP3PC81051-02-058855
TNMG160404-VP3PC8110VP3PC81101-02-046223
TNMG160404-VP3PC8115VP3PC81151-02-057454
TNMG160406-VP2PC5300VP2PC53001-02-064739
TNMG160406-VP2PC8115VP2PC81151-02-064738
TNMG160408-VP2H05VP2H051-03-021194
TNMG160408-VP2NC9125VP2NC91251-02-064088
TNMG160408-VP2PC5300VP2PC53001-02-046240
TNMG160408-VP2PC5400VP2PC54001-02-051351
TNMG160408-VP2PC8105VP2PC81051-02-059166
TNMG160408-VP2PC8110VP2PC81101-02-046218
TNMG160408-VP2PC8115VP2PC81151-02-057439
TNMG160408-VP3H05VP3H051-03-021195
TNMG160408-VP3NC5330VP3NC53301-02-046032
TNMG160408-VP3NC9115VP3NC91151-02-059953
TNMG160408-VP3NC9125VP3NC91251-02-059954
TNMG160408-VP3NC9135VP3NC91351-02-059678
TNMG160408-VP3PC5300VP3PC53001-02-040837
TNMG160408-VP3PC5400VP3PC54001-02-051353
TNMG160408-VP3PC8105VP3PC81051-02-059167
TNMG160408-VP3PC8110VP3PC81101-02-040836
TNMG160408-VP3PC8115VP3PC81151-02-057451
TNMG160408-VP3PC9030VP3PC90301-02-049145
TNMG160408-VP4PC8110VP4PC81101-02-063627
TNMG160408-VP4PC8115VP4PC81151-02-063809
TNMG160410-VP2PC5300VP2PC53001-02-064741
TNMG160410-VP2PC8115VP2PC81151-02-064740
TNMG160412-VP2H05VP2H051-03-021741
TNMG160412-VP2PC8105VP2PC81051-02-058853
TNMG160412-VP2PC8110VP2PC81101-02-059220
TNMG160412-VP2PC8115VP2PC81151-02-058861
TNMG160412-VP3NC9115VP3NC91151-02-060033
TNMG160412-VP3NC9125VP3NC91251-02-060037
TNMG160412-VP3NC9135VP3NC91351-02-060041
TNMG160412-VP3PC8110VP3PC81101-02-071109
TNMG160412-VP3PC8115VP3PC81151-02-071631
TNMG160412-VP4PC8110VP4PC81101-02-063628
TNMG160412-VP4PC8115VP4PC81151-02-063812
TNMG220404-VP2PC8110VP2PC81101-02-051719
TNMG220408-VP2PC5400VP2PC54001-02-053259
TNMG220408-VP2PC8110VP2PC81101-02-051720
TNMG220408-VP2PC9030VP2PC90301-02-069263
VNMG160404-VP1H05VP1H051-03-021742
VNMG160404-VP3H05VP3H051-03-021743
VNMG160404-VP3NC5330VP3NC53301-02-042062
VNMG160404-VP3PC5300VP3PC53001-02-042374
VNMG160404-VP3PC5400VP3PC54001-02-051356
VNMG160404-VP3PC8105VP3PC81051-02-059185
VNMG160404-VP3PC8110VP3PC81101-02-042061
VNMG160404-VP3PC8115VP3PC81151-02-059307
VNMG160408-VP1H05VP1H051-03-021744
VNMG160408-VP3H05VP3H051-03-021192
VNMG160408-VP3NC5330VP3NC53301-02-042065
VNMG160408-VP3NC9115VP3NC91151-02-060035
VNMG160408-VP3NC9125VP3NC91251-02-060039
VNMG160408-VP3NC9135VP3NC91351-02-060042
VNMG160408-VP3PC5300VP3PC53001-02-042064
VNMG160408-VP3PC5400VP3PC54001-02-051357
VNMG160408-VP3PC8105VP3PC81051-02-059188
VNMG160408-VP3PC8110VP3PC81101-02-042063
VNMG160408-VP3PC8115VP3PC81151-02-057463
VNMG160408-VP3PC9020VP3PC90201-02-066193

 

Sản phẩm đã xem

0₫