Giỏ hàng

CENTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 91 - 93, đường số 5, phường An Phú, Quận 2, TP. HCM
Điện thoại: 028 7105 6899
Hotline: 0961 739 336
Email: centech@centechvn.com
Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần (trừ CN và ngày Lễ, Tết)
SẢN PHẨM

Đầu mài CBN phủ kim cương Miracle

Thương hiệu: Miracle

ƯU ĐÃI VẬN CHUYỂN
THANH TOÁN ĐẢM BẢO
HỖ TRỢ 24/7
MIỄN PHÍ ĐỔI TRẢ HÀNG

DIAMOND & CBN MANDRELS (3mm Shank)
Note


Indicating standard stock available

for grits to be marked in the above

 

Order Ex.
 

MMD – 3010 – 140
(Model No. – Size – Grit)

DIAMOND & CBN MANDRELS-3shank
DTNLBDIACBNOrder No.
FineMediumCoarseFineMediumCoarseDIACBN
0.323353400400MMD-3003MMB-3003
0.423.5353400200400200MMD-3004MMB-3004
0.523.5353325200325200MMD-3005MMB-3005
0.626353200140200140MMD-3006MMB-3006
0.727353200140200140MMD-3007MMB-3007
0.837353200140200140MMD-3008MMB-3008
0.937353200140100200140100MMD-3009MMB-3009
1.037453200140100200140100MMD-3010MMB-3010
1.137453200140100200140100MMD-3011MMB-3011
1.2312453200140100200140100MMD-3012MMB-3012
1.3312453200140100200140100MMD-3013MMB-3013
1.4312453200140100200140100MMD-3014MMB-3014
1.5313453200140100200140100MMD-3015MMB-3015
1.6413453200140100200140100MMD-3016MMB-3016
1.7413453200140100200140100MMD-3017MMB-3017
1.8413453200140100200140100MMD-3018MMB-3018
1.9413453200140100200140100MMD-3019MMB-3019
2.0413453200140100200140100MMD-3020MMB-3020
2.0520453200140100200140100MMD-3920MMB-3920
2.1413453200140100200140100MMD-3021MMB-3021
2.2413453200140100200140100MMD-3022MMB-3022
2.3413453200140100200140100MMD-3023MMB-3023
2.4413453200140100200140100MMD-3024MMB-3024
2.5413453200140100200140100MMD-3025MMB-3025
2.5525453200140100200140100MMD-3925MMB-3925
2.6413453200140100200140100MMD-3026MMB-3026
2.7413453200140100200140100MMD-3027MMB-3027
2.8413453200140100200140100MMD-3028MMB-3028
2.9413453200140100200140100MMD-3029MMB-3029
3.0513453200140100200140100MMD-3030MMB-3030
3.0525453200140100200140100MMD-3930MMB-3930
3.55453200140100200140100MMD-3035MMB-3035
4.05453200140100200140100MMD-3040MMB-3040
4.55453200140100200140100MMD-3045MMB-3045
5.08453200140100200140100MMD-3050MMB-3050
6.08453200140100200140100MMD-3060MMB-3060


DIAMOND & CBN MANDRELS (6mm Shank)
Note


Indicating standard stock available for grits to be marked in the above

 

Order Ex.

MMD – 3010 – 140
(Model No. – Size – Grit)

DIAMOND & CBN MANDRELS-6shank

DTNLBDIACBNOrder No.
MediumCoarseMediumCoarseDIACBN
2.01030806140100140100MMD-6020MMB-6020
2.51030806140100140100MMD-6025MMB-6025
3.01030806140100140100MMD-6030MMB-6030
3.51030806140100140100MMD-6035MMB-6035
4.01030806140100140100MMD-6040MMB-6040
4.51030806140100140100MMD-6045MMB-6045
5.01030806140100140100MMD-6050MMB-6050
5.51030806140100140100MMD-6055MMB-6055
6.01035806140100140100MMD-6060MMB-6060
6.510806140100140100MMD-6065MMB-6065
7.010806140100140100MMD-6070MMB-6070
7.510806140100140100MMD-6075MMB-6075
8.010806140100140100MMD-6080MMB-6080
8.510806140100140100MMD-6085MMB-6085
9.010806140100140100MMD-6090MMB-6090
10.010806140100140100MMD-6100MMB-6100
11.010806140100140100MMD-6110MMB-6110
12.010806140100140100MMD-6120MMB-6120
13.010806140100140100MMD-6130MMB-6130
14.010806140100140100MMD-6140MMB-6140
15.010806140100140100MMD-6150MMB-6150
16.010806140100140100MMD-6160MMB-6160
17.010806140100140100MMD-6170MMB-6170
18.010806140100140100MMD-6180MMB-6180
20.010806140100140100MMD-6200MMB-6200
21.010806140100140100MMD-6210MMB-6210
22.010806140100140100MMD-6220MMB-6220
25.010806140100140100MMD-6250MMB-6250

Sản phẩm đã xem

0₫