Giỏ hàng

CENTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 91 - 93, đường số 5, phường An Phú, Quận 2, TP. HCM
Điện thoại: 028 7105 6899
Hotline: 0961 739 336
Email: centech@centechvn.com
Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần (trừ CN và ngày Lễ, Tết)
SẢN PHẨM

Mảnh cắt dao tiện MM - RM - Korloy

Thương hiệu: korloy

ƯU ĐÃI VẬN CHUYỂN
THANH TOÁN ĐẢM BẢO
HỖ TRỢ 24/7
MIỄN PHÍ ĐỔI TRẢ HÀNG

Đặc tính

• Tăng năng suất - Kéo dài tuổi thọ dụng cụ ở tốc độ cao, tốc độ tiến dao và độ sâu của vết cắt

• Sử dụng toàn diện - Dòng sản phẩm cấp rộng cho hầu hết các loại và kích cỡ phôi, bao gồm cả sự gián đoạn nặng (NC9115 / NC9125 / NC9135)

• Giải pháp cho hầu hết các vấn đề phổ biến trong gia công thép không gỉ - Ngăn chặn các cạnh tích hợp, mài mòn, biến dạng dẻo và tạo gờ

CNMG090304-MMPC9030MMPC90301-02-066519
CNMG090308-MMNC9125MMNC91251-02-070410
CNMG090308-MMNC9135MMNC91351-02-070411
CNMG090308-MMPC9030MMPC90301-02-066520
CNMG120404-MMNC9125MMNC91251-02-063667
CNMG120404-MMNC9135MMNC91351-02-063690
CNMG120404-MMPC5300MMPC53001-02-063717
CNMG120404-MMPC8110MMPC81101-02-069057
CNMG120404-MMPC8115MMPC81151-02-063756
CNMG120404-MMPC9030MMPC90301-02-066522
CNMG120408-MMNC3215MMNC32151-02-065980
CNMG120408-MMNC3225MMNC32251-02-065977
CNMG120408-MMNC9115MMNC91151-02-059539
CNMG120408-MMNC9125MMNC91251-02-059540
CNMG120408-MMNC9135MMNC91351-02-059541
CNMG120408-MMPC5300MMPC53001-02-057256
CNMG120408-MMPC8105MMPC81051-02-066179
CNMG120408-MMPC8110MMPC81101-02-060062
CNMG120408-MMPC8115MMPC81151-02-060063
CNMG120408-MMPC9030MMPC90301-02-057656
CNMG120408-MMUNC805MMUNC8051-02-069580
CNMG120412-MMNC9115MMNC91151-02-060710
CNMG120412-MMNC9125MMNC91251-02-060711
CNMG120412-MMNC9135MMNC91351-02-060712
CNMG120412-MMPC5300MMPC53001-02-060657
CNMG120412-MMPC8110MMPC81101-02-060656
CNMG120412-MMPC8115MMPC81151-02-063759
CNMG120412-MMPC9030MMPC90301-02-060658
CNMG120412-MMUNC805MMUNC8051-02-066754
CNMG120416-MMNC9125MMNC91251-02-063669
CNMG120416-MMNC9135MMNC91351-02-063692
CNMG120416-MMPC5300MMPC53001-02-063719
CNMG120416-MMPC8115MMPC81151-02-063761
CNMG160608-MMNC9125MMNC91251-02-063670
CNMG160608-MMNC9135MMNC91351-02-063693
CNMG160608-MMPC5300MMPC53001-02-063721
CNMG160608-MMPC8110MMPC81101-02-070781
CNMG160608-MMPC8115MMPC81151-02-063763
CNMG160612-MMNC9125MMNC91251-02-063366
CNMG160612-MMNC9135MMNC91351-02-063367
CNMG160612-MMPC5300MMPC53001-02-063727
CNMG160612-MMPC8115MMPC81151-02-063765
CNMG160612-MMPC9030MMPC90301-02-066523
CNMG160612-MMUNC805MMUNC8051-02-071863
CNMG160616-MMNC9115MMNC91151-02-065419
CNMG160616-MMNC9125MMNC91251-02-062504
CNMG160616-MMNC9135MMNC91351-02-062505
CNMG160616-MMPC5300MMPC53001-02-063729
CNMG160616-MMPC8115MMPC81151-02-063767
CNMG160616-MMPC9030MMPC90301-02-066524
CNMG160616-MMUNC805MMUNC8051-02-071865
CNMG190608-MMNC9125MMNC91251-02-063673
CNMG190608-MMNC9135MMNC91351-02-063695
CNMG190608-MMPC5300MMPC53001-02-063731
CNMG190608-MMPC8115MMPC81151-02-063770
CNMG190612-MMNC9125MMNC91251-02-062663
CNMG190612-MMNC9135MMNC91351-02-063697
CNMG190612-MMPC5300MMPC53001-02-063733
CNMG190612-MMPC8110MMPC81101-02-067255
CNMG190612-MMPC8115MMPC81151-02-063773
CNMG190612-MMPC9030MMPC90301-02-066525
CNMG190612-MMUNC805MMUNC8051-02-071867
CNMG190616-MMNC9125MMNC91251-02-063674
CNMG190616-MMNC9135MMNC91351-02-063699
CNMG190616-MMPC5300MMPC53001-02-063735
CNMG190616-MMPC8115MMPC81151-02-063775
CNMG190616-MMPC9030MMPC90301-02-066526
CNMG190616-MMUNC805MMUNC8051-02-071869
DNMG110404-MMNC6315MMNC63151-02-073894
DNMG110404-MMPC9030MMPC90301-02-066527
DNMG110408-MMNC9125MMNC91251-02-067621
DNMG110408-MMNC9135MMNC91351-02-067622
DNMG110408-MMPC9030MMPC90301-02-066528
DNMG150404-MMNC9125MMNC91251-02-063676
DNMG150404-MMNC9135MMNC91351-02-063701
DNMG150404-MMPC5300MMPC53001-02-063737
DNMG150404-MMPC8110MMPC81101-02-071347
DNMG150404-MMPC8115MMPC81151-02-063777
DNMG150404-MMPC9030MMPC90301-02-066529
DNMG150408-MMNC9115MMNC91151-02-060713
DNMG150408-MMNC9125MMNC91251-02-060714
DNMG150408-MMNC9135MMNC91351-02-060715
DNMG150408-MMPC5300MMPC53001-02-060660
DNMG150408-MMPC8110MMPC81101-02-060659
DNMG150408-MMPC8115MMPC81151-02-063780
DNMG150412-MMNC9115MMNC91151-02-060716
DNMG150412-MMNC9125MMNC91251-02-060717
DNMG150412-MMNC9135MMNC91351-02-060718
DNMG150412-MMPC5300MMPC53001-02-060663
DNMG150412-MMPC8115MMPC81151-02-063783
DNMG150604-MMNC9115MMNC91151-02-065693
DNMG150604-MMNC9125MMNC91251-02-063678
DNMG150604-MMNC9135MMNC91351-02-063703
DNMG150604-MMPC5300MMPC53001-02-063739
DNMG150604-MMPC8115MMPC81151-02-063785
DNMG150604-MMPC9030MMPC90301-02-066531
DNMG150604-MMUNC805MMUNC8051-02-071031
DNMG150608-MMNC9115MMNC91151-02-060719
DNMG150608-MMNC9125MMNC91251-02-060720
DNMG150608-MMNC9135MMNC91351-02-060721
DNMG150608-MMPC5300MMPC53001-02-060666
DNMG150608-MMPC8110MMPC81101-02-060665
DNMG150608-MMPC8115MMPC81151-02-063788
DNMG150608-MMUNC805MMUNC8051-02-067571
DNMG150612-MMNC9115MMNC91151-02-060722
DNMG150612-MMNC9125MMNC91251-02-060723
DNMG150612-MMNC9135MMNC91351-02-060724
DNMG150612-MMPC5300MMPC53001-02-060669
DNMG150612-MMPC8115MMPC81151-02-063790
DNMG150616-MMNC3215MMNC32151-02-070951
DNMG150616-MMNC6315MMNC63151-02-070953
TNMG160404-MMNC9115MMNC91151-02-060731
TNMG160404-MMNC9125MMNC91251-02-060732
TNMG160404-MMNC9135MMNC91351-02-060733
TNMG160404-MMPC5300MMPC53001-02-060678
TNMG160404-MMPC8110MMPC81101-02-060677
TNMG160404-MMPC8115MMPC81151-02-063807
TNMG160408-MMNC9115MMNC91151-02-060734
TNMG160408-MMNC9125MMNC91251-02-060735
TNMG160408-MMNC9135MMNC91351-02-060736
TNMG160408-MMPC5300MMPC53001-02-060681
TNMG160408-MMPC8110MMPC81101-02-060680
TNMG160408-MMPC8115MMPC81151-02-063810
TNMG160412-MMNC9125MMNC91251-02-070228
TNMG160412-MMNC9135MMNC91351-02-070229
TNMG160412-MMPC5300MMPC53001-02-067319
TNMG160412-MMPC9030MMPC90301-02-066537
TNMG220408-MMNC9125MMNC91251-02-063683
TNMG220408-MMNC9135MMNC91351-02-063710
TNMG220408-MMPC5300MMPC53001-02-063747
TNMG220408-MMPC8110MMPC81101-02-071352
TNMG220408-MMPC8115MMPC81151-02-063813
TNMG220408-MMPC9030MMPC90301-02-066538
TNMG220412-MMNC9125MMNC91251-02-063685
TNMG220412-MMNC9135MMNC91351-02-063711
TNMG220412-MMPC5300MMPC53001-02-063749
TNMG220412-MMPC8115MMPC81151-02-063815
TNMG220412-MMPC9030MMPC90301-02-066539
TNMG220416-MMNC9115MMNC91151-02-072092
TNMG220416-MMNC9125MMNC91251-02-072093
TNMG220416-MMNC9135MMNC91351-02-072094
VNMG160404-MMNC9115MMNC91151-02-071041
VNMG160404-MMNC9125MMNC91251-02-063687
VNMG160404-MMNC9135MMNC91351-02-063713
VNMG160404-MMPC5300MMPC53001-02-063753
VNMG160404-MMPC8110MMPC81101-02-071353
VNMG160404-MMPC8115MMPC81151-02-063817
VNMG160404-MMPC9030MMPC90301-02-066540
VNMG160408-MMNC9115MMNC91151-02-070997
VNMG160408-MMNC9125MMNC91251-02-063688
VNMG160408-MMNC9135MMNC91351-02-063714
VNMG160408-MMPC5300MMPC53001-02-063754
VNMG160408-MMPC8110MMPC81101-02-071354
VNMG160408-MMPC8115MMPC81151-02-063818
VNMG160408-MMPC9030MMPC90301-02-066541

Sản phẩm đã xem

0₫