Giỏ hàng

CENTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 91 - 93, đường số 5, phường An Phú, Quận 2, TP. HCM
Điện thoại: 028 7105 6899
Hotline: 0961 739 336
Email: centech@centechvn.com
Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần (trừ CN và ngày Lễ, Tết)
SẢN PHẨM

Mảnh cắt dao tiện NC6310 - NC6315 - Korloy

Thương hiệu: korloy

ƯU ĐÃI VẬN CHUYỂN
THANH TOÁN ĐẢM BẢO
HỖ TRỢ 24/7
MIỄN PHÍ ĐỔI TRẢ HÀNG

Đặc tính

   • Lớp phủ CVD với khả năng chống mài mòn và chống sứt mẻ được cải thiện.

   • Giải pháp cho các vấn đề phổ biến nhất trong gia công gang - Ngăn ngừa mài mòn quá mức trên cào và bề mặt sườn của chèn, sứt mẻ và gờ

CCMT060204-C25NC6315C25NC63151-02-064213
CCMT060204-MPNC6315MPNC63151-02-064220
CCMT060208-C25NC6315C25NC63151-02-064695
CCMT060208-MPNC6315MPNC63151-02-064221
CCMT09T304-C25NC6315C25NC63151-02-064214
CCMT09T304-MPNC6315MPNC63151-02-064222
CCMT09T308-C25NC6315C25NC63151-02-062511
CCMT09T308-MPNC6315MPNC63151-02-064223
CCMT120404-C25NC6315C25NC63151-02-064215
CCMT120404-MPNC6315MPNC63151-02-065729
CCMT120404-VFNC6315VFNC63151-02-073283
CCMT120408-C25NC6315C25NC63151-02-062510
CCMT120408-MPNC6315MPNC63151-02-065730
CCMT120412-C25NC6315C25NC63151-02-064696
CNMG090308-MPNC6315MPNC63151-02-069045
CNMG120404-B25NC6315B25NC63151-02-064299
CNMG120404-MKNC6315MKNC63151-02-064191
CNMG120404-RKNC6315RKNC63151-02-066302
CNMG120408-MKNC6315MKNC63151-02-061690
CNMG120408-RKNC6315RKNC63151-02-061692
CNMG120412-MKNC6315MKNC63151-02-062210
CNMG120412-MPNC6315MPNC63151-02-066323
CNMG120412-RKNC6315RKNC63151-02-062488
CNMG120412-VBNC6315VBNC63151-02-066322
CNMG120416-MKNC6315MKNC63151-02-065611
CNMG120416-RKNC6315RKNC63151-02-064199
CNMG160608-MKNC6315MKNC63151-02-066202
CNMG160608-RKNC6315RKNC63151-02-066681
CNMG160612-B25NC6315B25NC63151-02-064772
CNMG160612-MKNC6315MKNC63151-02-066203
CNMG160612-RKNC6315RKNC63151-02-066682
CNMG160616-MKNC6315MKNC63151-02-066680
CNMG160616-RKNC6315RKNC63151-02-066637
CNMG190608-MKNC6315MKNC63151-02-067016
CNMG190612-GRNC6315GRNC63151-02-068378
CNMG190612-MKNC6315MKNC63151-02-066914
CNMG190612-RKNC6315RKNC63151-02-066916
CNMG190616-MKNC6315MKNC63151-02-066915
CNMG190616-RKNC6315RKNC63151-02-066917
CNMG190616-VRNC6315VRNC63151-02-065936
DCMT070204-C25NC6315C25NC63151-02-064703
DCMT070208-C25NC6315C25NC63151-02-064704
DCMT070208-MPNC6315MPNC63151-02-064758
DCMT11T304-C25NC6315C25NC63151-02-061447
DCMT11T304-MPNC6315MPNC63151-02-064224
DCMT11T308-C25NC6315C25NC63151-02-061524
DCMT11T308-HMPNC6315HMPNC63151-02-066056
DCMT11T308-MPNC6315MPNC63151-02-064225
DCMT11T308-VFNC6315VFNC63151-02-072454
DNMG110404-MMNC6315MMNC63151-02-073894
DNMG110408-MPNC6315MPNC63151-02-069662
DNMG150402-B25NC6315B25NC63151-02-070796
DNMG150404-B25NC6315B25NC63151-02-064301
DNMG150404-MKNC6315MKNC63151-02-064302
DNMG150408-MKNC6315MKNC63151-02-064300
DNMG150408-RKNC6315RKNC63151-02-067044
DNMG150412-RKNC6315RKNC63151-02-067045
DNMG150412-VRNC6315VRNC63151-02-067521
DNMG150604-MKNC6315MKNC63151-02-063942
DNMG150608-GRNC6315GRNC63151-02-066107
DNMG150608-MKNC6315MKNC63151-02-064038
DNMG150608-RKNC6315RKNC63151-02-064042
DNMG150608-VBNC6315VBNC63151-02-066324
DNMG150612-MKNC6315MKNC63151-02-064039
DNMG150612-RKNC6315RKNC63151-02-064043
DNMG150616-MMNC6315MMNC63151-02-070953
DNMG150616-MPNC6315MPNC63151-02-071138
DNMG190612-HRNC6315HRNC63151-02-070150
TNMG160404-MKNC6315MKNC63151-02-064192
TNMG160408-MKNC6315MKNC63151-02-064193
TNMG160408-RKNC6315RKNC63151-02-061950
TNMG160412-MKNC6315MKNC63151-02-064194
TNMG160412-RKNC6315RKNC63151-02-063939
TNMG160416-RKNC6315RKNC63151-02-064201
TNMG220404-B25NC6315B25NC63151-02-071299
TNMG220408-MKNC6315MKNC63151-02-067026
TNMG220408-RKNC6315RKNC63151-02-064202
TNMG220412-RKNC6315RKNC63151-02-064203
TNMG220416-RKNC6315RKNC63151-02-064204
VNMG160404-MKNC6315MKNC63151-02-064196
VNMG160404-RKNC6315RKNC63151-02-066344
VNMG160408-MKNC6315MKNC63151-02-064197
VNMG160408-VMNC6315VMNC63151-02-062518
VNMG160412-MKNC6315MKNC63151-02-064198

Sản phẩm đã xem

0₫