Giỏ hàng

CENTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 91 - 93, đường số 5, phường An Phú, Quận 2, TP. HCM
Điện thoại: 028 7105 6899
Hotline: 0961 739 336
Email: centech@centechvn.com
Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần (trừ CN và ngày Lễ, Tết)
SẢN PHẨM

Mảnh cắt dao tiện PC5300 - Korloy

Thương hiệu: korloy

ƯU ĐÃI VẬN CHUYỂN
THANH TOÁN ĐẢM BẢO
HỖ TRỢ 24/7
MIỄN PHÍ ĐỔI TRẢ HÀNG

CCMT060202-C25PC5300C25PC53001-02-057952
CCMT060202-HMPPC5300HMPPC53001-02-040141
CCMT060202-MPPC5300MPPC53001-02-055516
CCMT060202-VFPC5300VFPC53001-02-038590
CCMT060204-C25PC5300C25PC53001-02-041665
CCMT060204-HMPPC5300HMPPC53001-02-036390
CCMT060204-MPPC5300MPPC53001-02-055517
CCMT060204-VFPC5300VFPC53001-02-038591
CCMT060208-C25PC5300C25PC53001-02-052480
CCMT060208-HMPPC5300HMPPC53001-02-039724
CCMT060208-VLPC5300VLPC53001-02-071817
CCMT09T302-HMPPC5300HMPPC53001-02-040142
CCMT09T302-MPPC5300MPPC53001-02-057954
CCMT09T302-VFPC5300VFPC53001-02-045075
CCMT09T304-C25PC5300C25PC53001-02-038951
CCMT09T304-HMPPC5300HMPPC53001-02-036391
CCMT09T304-MPPC5300MPPC53001-02-054652
CCMT09T304-VFPC5300VFPC53001-02-037986
CCMT09T308-C25PC5300C25PC53001-02-036379
CCMT09T308-HMPPC5300HMPPC53001-02-036392
CCMT09T308-MPPC5300MPPC53001-02-054654
CCMT09T308-VFPC5300VFPC53001-02-038592
CCMT120404-C25PC5300C25PC53001-02-057957
CCMT120404-HMPPC5300HMPPC53001-02-037140
CCMT120408-C25PC5300C25PC53001-02-043789
CCMT120408-HMPPC5300HMPPC53001-02-037141
CCGT060201MFN-VP1PC5300VP1PC53001-02-070395
CCGT060201-VP1PC5300VP1PC53001-02-043964
CCGT060202MFN-VP1PC5300VP1PC53001-02-070396
CCGT060202-VP1PC5300VP1PC53001-02-043659
CCGT060204MFN-VP1PC5300VP1PC53001-02-070397
CCGT060204-VP1PC5300VP1PC53001-02-043661
CCGT09T301L-KMPC5300KMPC53001-02-054087
CCGT09T301MFN-VP1PC5300VP1PC53001-02-070398
CCGT09T301-VP1PC5300VP1PC53001-02-043794
CCGT09T302L-KFPC5300KFPC53001-02-051387
CCGT09T302MFN-VP1PC5300VP1PC53001-02-070399
CCGT09T302-VP1PC5300VP1PC53001-02-043835
CCGT09T304MFN-VP1PC5300VP1PC53001-02-070400
CCGT09T304-VP1PC5300VP1PC53001-02-043837
CNMG090404-HMPC5300HMPC53001-02-053788
CNMG120404-B25PC5300B25PC53001-02-037137
CNMG120404-MMPC5300MMPC53001-02-063717
CNMG120404-RMPC5300RMPC53001-02-063718
CNMG120404-VFPC5300VFPC53001-02-040188
CNMG120404-VMPC5300VMPC53001-02-040144
CNMG120404-VP2PC5300VP2PC53001-02-040924
CNMG120404-VP3PC5300VP3PC53001-02-040840
CNMG120408-B25PC5300B25PC53001-02-036879
CNMG120408-GRPC5300GRPC53001-02-037174
CNMG120408-MMPC5300MMPC53001-02-057256
CNMG120408-RMPC5300RMPC53001-02-057257
CNMG120408-VFPC5300VFPC53001-02-040145
CNMG120408-VMPC5300VMPC53001-02-036484
CNMG120408-VP2PC5300VP2PC53001-02-040927
CNMG120408-VP3PC5300VP3PC53001-02-040446
CNMG120412-GRPC5300GRPC53001-02-041438
CNMG120412-MMPC5300MMPC53001-02-060657
CNMG120412-RMPC5300RMPC53001-02-060746
CNMG120412-VMPC5300VMPC53001-02-037657
CNMG120412-VP3PC5300VP3PC53001-02-040858
CNMG120416-MMPC5300MMPC53001-02-063719
CNMG120416-RMPC5300RMPC53001-02-063720
CNMG160608-MMPC5300MMPC53001-02-063721
CNMG160608-RMPC5300RMPC53001-02-063722
CNMG160608-VMPC5300VMPC53001-02-036586
CNMG160612-MMPC5300MMPC53001-02-063727
CNMG160612-RMPC5300RMPC53001-02-063728
CNMG160612-VMPC5300VMPC53001-02-036587
CNMG160616-MMPC5300MMPC53001-02-063729
CNMG160616-RMPC5300RMPC53001-02-063730
CNMG190608-MMPC5300MMPC53001-02-063731
CNMG190608-RMPC5300RMPC53001-02-063732
CNMG190612-B25PC5300B25PC53001-02-036930
CNMG190612-GRPC5300GRPC53001-02-051403
CNMG190612-MMPC5300MMPC53001-02-063733
CNMG190612-RMPC5300RMPC53001-02-063734
CNMG190616-GRPC5300GRPC53001-02-051404
CNMG190616-MMPC5300MMPC53001-02-063735
CNMG190616-RMPC5300RMPC53001-02-063736
DCMT070202-C25PC5300C25PC53001-02-057958
DCMT070202-HMPPC5300HMPPC53001-02-043507
DCMT070202-MPPC5300MPPC53001-02-055518
DCMT070202-VFPC5300VFPC53001-02-045078
DCMT070204-C25PC5300C25PC53001-02-039726
DCMT070204-HMPPC5300HMPPC53001-02-040150
DCMT070204-MPPC5300MPPC53001-02-055519
DCMT070204-VFPC5300VFPC53001-02-038593
DCMT070208-C25PC5300C25PC53001-02-042766
DCMT070208-HMPPC5300HMPPC53001-02-045079
DCMT11T302-C25PC5300C25PC53001-02-057960
DCMT11T302-HMPPC5300HMPPC53001-02-036457
DCMT11T302-MPPC5300MPPC53001-02-057961
DCMT11T302-VFPC5300VFPC53001-02-045080
DCMT11T304-C25PC5300C25PC53001-02-041664
DCMT11T304-HMPPC5300HMPPC53001-02-036393
DCMT11T304-MPPC5300MPPC53001-02-054648
DCMT11T304-VFPC5300VFPC53001-02-038594
DCMT11T308-C25PC5300C25PC53001-02-037179
DCMT11T308-HMPPC5300HMPPC53001-02-036394
DCMT11T308-MPPC5300MPPC53001-02-054650
DCMT11T308-VFPC5300VFPC53001-02-038595
DNMG150404-MMPC5300MMPC53001-02-063737
DNMG150404-RMPC5300RMPC53001-02-063738
DNMG150404-VMPC5300VMPC53001-02-040152
DNMG150404-VP2PC5300VP2PC53001-02-046233
DNMG150404-VP3PC5300VP3PC53001-02-041316
DNMG150408-B25PC5300B25PC53001-02-072670
DNMG150408-MMPC5300MMPC53001-02-060660
DNMG150408-RMPC5300RMPC53001-02-060749
DNMG150408-VMPC5300VMPC53001-02-039830
DNMG150408-VP2PC5300VP2PC53001-02-046238
DNMG150408-VP3PC5300VP3PC53001-02-041317
DNMG150412-B25PC5300B25PC53001-02-037530
DNMG150412-MMPC5300MMPC53001-02-060663
DNMG150412-RMPC5300RMPC53001-02-060752
DNMG150412-VMPC5300VMPC53001-02-036310
DNMG150412-VP3PC5300VP3PC53001-02-041318
DNMG150604-MMPC5300MMPC53001-02-063739
DNMG150604-RMPC5300RMPC53001-02-063740
DNMG150604-VMPC5300VMPC53001-02-053246
DNMG150604-VP2PC5300VP2PC53001-02-042369
DNMG150604-VP3PC5300VP3PC53001-02-041053
DNMG150608-B25PC5300B25PC53001-02-039829
DNMG150608-MMPC5300MMPC53001-02-060666
DNMG150608-VBPC5300VBPC53001-02-050846
DNMG150608-VMPC5300VMPC53001-02-037178
DNMG150608-VP2PC5300VP2PC53001-02-042370
DNMG150608-VP3PC5300VP3PC53001-02-041055
DNMG150612-MMPC5300MMPC53001-02-060669
DNMG150612-VMPC5300VMPC53001-02-047211
DNMG150612-VP3PC5300VP3PC53001-02-041490
TNMG160404-MMPC5300MMPC53001-02-060678
TNMG160404-RMPC5300RMPC53001-02-060767
TNMG160404-VBPC5300VBPC53001-02-066280
TNMG160404-VFPC5300VFPC53001-02-041674
TNMG160404-VMPC5300VMPC53001-02-038686
TNMG160404-VP2PC5300VP2PC53001-02-046225
TNMG160404-VP3PC5300VP3PC53001-02-041584
TNMG160406-VP2PC5300VP2PC53001-02-064739
TNMG160408-MMPC5300MMPC53001-02-060681
TNMG160408-RMPC5300RMPC53001-02-060770
TNMG160408-VFPC5300VFPC53001-02-042030
TNMG160408-VMPC5300VMPC53001-02-038598
TNMG160408-VP2PC5300VP2PC53001-02-046240
TNMG160408-VP3PC5300VP3PC53001-02-040837
TNMG160410-VP2PC5300VP2PC53001-02-064741
TNMG160412-B25PC5300B25PC53001-02-037138
TNMG160412-MMPC5300MMPC53001-02-067319
TNMG160412-VMPC5300VMPC53001-02-040161
TNMG220404-B25PC5300B25PC53001-02-037139
TNMG220404-VFPC5300VFPC53001-02-040163
TNMG220404-VMPC5300VMPC53001-02-040164
TNMG220408-B25PC5300B25PC53001-02-049811
TNMG220408-MMPC5300MMPC53001-02-063747
TNMG220408-RMPC5300RMPC53001-02-063748
TNMG220408-VMPC5300VMPC53001-02-040167
TNMG220412-MMPC5300MMPC53001-02-063749
TNMG220412-RMPC5300RMPC53001-02-063750
VNMG160402-VFPC5300VFPC53001-02-040174
VNMG160404-MMPC5300MMPC53001-02-063753
VNMG160404-RMPC5300RMPC53001-02-066315
VNMG160404-VFPC5300VFPC53001-02-040176
VNMG160404-VMPC5300VMPC53001-02-038601
VNMG160404-VP3PC5300VP3PC53001-02-042374
VNMG160404-VQPC5300VQPC53001-02-049806
VNMG160408-MMPC5300MMPC53001-02-063754
VNMG160408-RMPC5300RMPC53001-02-066317
VNMG160408-VFPC5300VFPC53001-02-050528
VNMG160408-VMPC5300VMPC53001-02-038950
VNMG160408-VP3PC5300VP3PC53001-02-042064
VNMG160412-RMPC5300RMPC53001-02-066319

Sản phẩm đã xem

0₫