Giỏ hàng

CENTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 91 - 93, đường số 5, phường An Phú, Quận 2, TP. HCM
Điện thoại: 028 7105 6899
Hotline: 0961 739 336
Email: centech@centechvn.com
Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần (trừ CN và ngày Lễ, Tết)
SẢN PHẨM

Phụ kiện khác cho máy cắt dây EDM Mitsubishi

Thương hiệu: Mitsubishi

Phụ kiện khác phù hợp sử dụng cho máy cắt dây EDM Mitsubishi.

ƯU ĐÃI VẬN CHUYỂN
THANH TOÁN ĐẢM BẢO
HỖ TRỢ 24/7
MIỄN PHÍ ĐỔI TRẢ HÀNG

Phụ kiện khác
PictureCode No.Orignal P/No.DimensionPositionApplication
M314X053C901G5151x82x32.5UpperIsolator plate
M400X198D838H01 LowerDWC-H1. HA. C. SA. SB. SZ series Common for Manual. AF1.2 type Lower aspirator
M400 -1X194D998H02 LowerDWC-H1. C. SA. SB. SZ. CX. FX series DWC-HA. QA. RA. FA series Common for Manual. AF1.2.AT.SK3 type
M401 CX054D257G51 X058D078G51Φ57x18TLowerDWC-H. H’. G. F. F1 series Pinch roller / SK1.2 type
M401 -1 Φ12LowerRoller shaft for M401C
M402 CX054D256G51 X058D077G51Φ57x18TRollerDWC-H. H’. G. F. F1 series Capstan roller / SK1.2 type
M402-1X176C305H02Φ12×126ShaftRoller shaft for M402C
M402 -2X194D152H01Φ58x17T Shaft cover
M403 CX054D413G51Φ57x25TRollerDWC-H’. H1. HA. SZ. C. B series DWC-SA. SB series – SK3.AF1.2 type DWC-110PH – SK3 type / Pinch roller
 M403 -1 Φ19×51ShaftRoller shaft for M403C
M404 CX054D412G53Φ57×25RollerDWC-H’. H1. HA. SZ. C. B series DWC-SA. SB series – AF1.2 type DWC-110PH – SK3 type / Capstan roller
M404 -1X175C862H01Φ12×112ShaftDWC+H’. H1 series Roller shaft for M404C
M404-2X183C679H01Φ15×112ShaftDWC+H’. H1 series Roller shaft for M404C
M404 -3X198D458H02Φ58x15TCoverShaft cover for M404
M405 CX053C779G51Φ57×32RollerDWC-H1. C. HA. SA. SB. SZ. SX. PA series Common for Manual/AF type Pinch roller without gear


Various
PictureCode No.Orignal P/No.DimensionPositionApplication
M405 CSX053C779G51Φ57×32RollerDWC-H1. C. HA. SA. SB. SZ. SX. PA series Common for Manual/AF type Pinch roller with gear
 M405 -1 Φ19×51ShaftDWC-H’. HA. SZ series Roller shaft for M405C
M406 CX053C778G51Φ57×32RollerDWC-H1. C. HA. SA. SB. SZ. SX. PA series Common for Manual/AF type Capatan roller
M406 C SETX053C778G51Φ57×32RollerDWC-H1. C. HA. SA. SB. SZ. SX. PA series Common for Manual/AF type Capstan roller with gear
M406 -1X185C963H01Φ15×117ShaftDWC-H. HA series Roller shaft for M406C
M406 -2X186C827H01Φ17×121ShaftDWC-HA. SX series Roller shaft for M406C
M406 -3X185C815H01Φ20×104 DWC-SZ series Shaft for M406C
M406 -4X208D123H01Φ17 DWC-HA. SX series Shaft cover for M406C
M407 CX058D340G51Φ57×18RollerDWC-FX. FX-K. FA-20. RA. QA series Pinch roller
M407 CSX058D340G51Φ57×18RollerDWC-FX. FX-K. FA-20. RA. QA series Pinch roller with gear
M408 CX058D339G51Φ57×18RollerDWC-FX. FX-K. FA-20. RA. QA series Capstan roller
M408 CSX058D339G51Φ57×18RollerDWC-FX. FX-K. FA-20. RA. QA series Capstan roller with gear
M408 -1 Φ17×121ShaftDWC-FX series AT type Roller shaft for M408C
M409 CX055C008G51Φ57×25RollerDWC-FA-20. RA. QA series AT type / Pinch roller
M409 CSX055C008G51Φ57×25RollerDWC-FA-20. RA. QA series AT type / Pinch roller with gear


Various
PictureCode No.Orignal P/No.DimensionPositionApplication
M410 CX055C009G51Φ57×25RollerDWC-FA-20. RA. QA series AT type
M410 CSX055C009G51Φ57×25RollerDWC-FA. FX series AT type / Capstan roller with gear
 M410 -1 Φ12×67ShaftDWC-FA. FX series Roller shaft for M410C
M420X058D501H01Φ28GearDWC-C. H1. HA. SA. SB. SZ. SX. FA series AT. AF1.2.3 type
M420 -1X054D257G51Φ23GearDWC-FX. FX-K series
M421 CX203C607H03Φ40×20RollerDWC-FX. FX-K. FA-20. RA. QA series Capstan roller
M421 -1X196C131H01 LowerDWC-FX. QA. RA. FA series
M422P840F000P69Φ25/22xΦ8×7BearingDWC-FX. QA. RA. FA. FX-K series AT. AF3 type / Bearing for M421
M423X053C920G51A LowerDWC-HA. SA. SZ. SX. CX. FX. FA series AT. AF2.3 type / Aspirator ReplacedbyX053C829G54
 M424S601D899P01DC motorMotorDWC-HA. SA. SZ. SX. CX. FX. FA series AT. AF2.3 type Wire feed DC motor 16CL-2501G
M425X058D912G51Φ50xΦ19×22UpperDWC-FA. RA series AT type / Urethan roller
M426X193C196G51Φ113xΦ16×47RollerDWC-CX. FX. FX-K. SX. Series Main tension rubber roller
M445X199D29H02Φ00xΦ56×2UpperDWC-H. H’. C. H1. HA. SB. SZ series
M445-2X179D943H03Φ160xΦ60×2UpperDWC-H. H’. C. H1. HA. SA. SB. SZ. FX series AT. AF2.3 type
M451X179D323H02 UpperDWC-C. F. F1. G. H. H’. H1. HA. N series Cap screw / Brass
M451-1X179D323H02 UpperDWC-C. F. F1. G. H. H’. H1. HA. N series Cap screw / Stainless
M452X176C706G0263x56x27UpperDWC-F1. G. H. H’. C. HA series
M452-1  UpperDWC-F1. G. H. H’. C. HA series Plate for M452
M453S  LowerDWC-F1. G. H. H’. C. HA series Common for Manual/AF type
M453-1X176C610H01 LowerDWC-F1. G. H. H’ series Common for Manual/AF type
M453-2X184D271H0643×48LowerDWC-F1. G. H. H’ series Common for Manual/AF type Nozzle stopper
M453-3X179D401H01 LowerDWC-F1. G. H. H’ series Common for Manual/AF type
M453-4X179D406H04 LowerDWC-G. H. SK series Common for Manual/AF type
M454X177B046H03 LowerDWC-H1. HA series Common for Manual/AF type
M454SX177B046H03 LowerDWC-H1.HA series Common for Manual/AF type Complete with M460. M453-2
M455X602B845G51Φ60LowerDWC-F. F1. G. H. H’ series Manual type Pulley B complete set
M456X183C442H01Φ40LowerDWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX series Stainless / Using with M457
M457S859N319P33Φ22/19xΦ7×7BearingDWC-A. B. Z. H1. HA. SA. SB. CX . PX SSRF1970DD / For M456
M458S859N319P31Φ22/19xΦ8×7BearingDWC-F. F1. G. H1. HA. SA. SB. SZ. SX SSRF1980DD / For M403. 405.407.409
M459X177B713H02 LowerDWC-90C. HA. H series Common for Manual/AF type


Various
PictureCode No.Orignal P/No.DimensionPositionApplication
M459-1X198D777H01Φ42X10LowerDWC-H1. HA series Manual. AF1 type Plastic cover
M459 -2  LowerDWC-H1. HA series Manual. AF type Fixing plate
M459 -3X198D776H01Φ36/16×25LowerDWC-H1. HA series Manual. AF type Pipe holder
M459 -4S913N313P1116.3×12.7WasherDWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX series Manual. AF type Wave washer for M456
M459 -5X194D873H0118.8x12X1SpacerDWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX series Manual. AF type / Spacer for M456
M459 -6S922N040P07 RingDWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX series Manual. AF type Retaining ring for M456
M459 -7X208D601H01 CoverDWC-H1. A,B. Z. CX. SX series Guide cover
M459 S   DWC-90C. HA. H series
M460X189D690H04Φ35ClampingDWC-H2. HA. SZ series AF1 type / For M454
M460-1X189D690H04 ShaftDWC-H2. HA. SZ series Manul.AF type / For M454
M461X053C522G51Φ10.5UpperDWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX. FX Pinch roller with gear AF1.2.3 type. Clock wise
M461 -1 Φ10×32.5ShaftDWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX. FX
M462X053C522G52 UpperDWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX. FX Feed roller with gear incl. M463. AF1.2.3 type. Reverse clock wise
M463S811N724P02 UpperDWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX. FX AF1.2.3 type / Oneway clutch type Bearing NF-06 for M461.462
M463 -1XBRRD- SSL1260ZZΦ12xΦ6×4BearingDWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX. FX SSRF1260ZZ


Various
PictureCode No.Orignal P/No.DimensionPositionApplication
M470X209D212H01 LowerDWC-H1. HA. SA. SB. SZ. SX. CX. FX series AT. AF2.3 type Holder for M009
M471X208D405H01 UpperDWC-HA. SA. SB. SZ. CX. SX. FX. FA series AF2.3 type Holder for M009
ME481P421A030P00  Limit switch for all series
ME481 -1X054D027H02Φ2.0x50mmL Φ3.0x50mmL Ceramic tube
ME482X184D885H01Φ60xΦ9×44PulleyWith bearing
ME483X054D554H01Φ80xΦ19×20PulleyWith bearing
ME484X054D121H02Φ66xΦ19×6PulleyWith bearing
ME484 -1 Φ86xΦ19×6PulleyWith bearing
ME485X178D933H02Φ45xΦ10×10 Felt plate
ME485 -1X174D199H02Φ45xΦ10×7 Felt break
ME486X053C175G51Φ10xΦ16×16RollerF. G. H. HA series Urethan tension roller
ME487 Φ70x10x8 FA series Felt break
ME488X058D429H01Φ90xΦ9×20PulleyCX. FX. SA. SX series Pulley with bearing Ref. X054D971H02
 ME489X264D949H01Φ90xΦ19×25PulleyPulley with bearing
ME490X056C839G51Φ80xΦ10×22RollerDWC-FA series Ceramic tension roller Ref. X056D851G51


Various
PictureCode No.Orignal P/No.DimensionPositionApplication
ME491 Φ90Φ19×32PulleyDWC-CX. FA. P series
ME492X193C196G51Φ113Φ16×47RollerDWC-SA. SZ series Urethan roller Ref. X193C196G51
ME494X188C208H02Φ60x19x104PulleyDWC-SB series
ME495 Φ49xΦ19×106PulleyDWC-P series
ME496    
M501X056C326G51 CutterDWC-CX. FX.FA. RA series AF3 type For 0.15-0.30mm wire
M501 AX056C328G51 CutterDWC-CX. FX. FA. RA series AF3 type For0.10mmwire
M501-1X058D376H01 Fixed bladeDWC-CX. FX. FA. RA series AWT type Fixed blade for M501
M501 -2X203C145H0430×79AspiratorDWC-CX. FX. FA. RA series AWT type Aspirator for M501
M501 -3X258D350H01 Detec. nozzleDWC-CX. FX. FA. RA series AWT type Deteccling nozzle for M501
M501-4X258D168G54 CouplingDWC-CX. FX. FA. RA series AWT type Coupling for M501
M501 -5X258D320G51Φ25×58Plastic pipeDWC-CX. FX. FA. RA series AWT type Plastic pipe for M501
M501 -6X058D503G51 Pipe holderDWC-CX. FX. FA. RA series AWT type Pipe holder for M501
M501 -7X254D700G52L=35GuideDWC-CX. FX. FA. RA series AWT type Ceramic wire guide for M501
M502X058186G5162x36x62HCutterDWC-CX. FX series AF3 type Cutter unit
M502 -1X058D376H01 BladeDWC-CX. FX series AF3 type Fixed blade
M600 70×69UpperDWC-FX10. 20 series Common for Manual/AF type Dies block withoutdoor
M601SX187B284H0180x69x47UpperDWC-FX10.20-K series Common for Manual/AF type Dies block withdoor
M602X181A280G5170x98x98LowerDWC-SX series Common for Manual/AF type Guide base for M456. Refer to ME704
M603X181A735G5170x98x98LowerDWC-FX. FX-K series Common for Manual/AF type Guide base for M421
M603 SX181A735G5170x98x98LowerDWC-FX. FX-K series Common for Manual/AF type Guide base for M421
 M604X181A184G52Φ6×2 : M4x2LowerDWC-HA. RA. FA series Φ6.0×2+M4x2 on cover of guide base AF2 type. Refer to ME701
M605X187B580H0180x70x47UpperDWC-FA10. 20 series Guide base withoutdoor For M421
 M605 SX187B580H0180x70x47UpperDWC-FA10. 20 series Guide base withdoor For M421
M605 -1  UpperDWC-FA10. 20 series Door for guide base
M605 -2  UpperDWC-FA10. 20 series Shaft
M605-3  UpperDWC-FA10. 20 series Plate spring for door
M605 -4  UpperDWC-FA10. 20 series Air cylinder


Various
PictureCode No.Orignal P/No.DimensionPositionApplication
M606 AX187B532H0180x69x47UpperDWC-RA series Using door of M601
M606 BX187B532H01 UpperDWC-RA series Dies block using door of M605
ME701 AX182B995H01 X182B439H01 LowerDWC-FX series AF2 type / 1-1/8″ tap Guide base
ME701 AS  LowerDWC-FX series AF2 type / 1-1/8″ tap Guide base assembly with door
ME701 BX182B995H02 X182B684H01 LowerDWC-FA. RA series AF2 type / 2-1/8″ tap Refer to M605
ME701 BS  LowerDWC-FA. RA series AF2 type / 2-1/8″ tap Refer to M605
ME701 CX187B621H01 X182A995H02 LowerDWC-FA. RA series AF2 type / 6×2+M4x2 Refer to M604
ME701 CS  LowerDWC-FA. RA series AF2 type / 6×2+M4x2 Refer to M604
ME701 DX187B621H01 LowerDWC-FA series Dies block
ME701 DS  LowerDWC-FA series Dies block
ME701 -1X280D528H02 LowerDWC-HA. SA. SX. CX. FA. FX series AF2 type / Nozzle stopper
ME701 -2X186C819H01 LowerDWC-HA. SA. SX. CX. FA. FX series AF2 type / Dies block cover
ME701 -3X054D943H017x40x0.8TLowerDWC-HA. SA. SX. CX. FA. FX series AF2 type / Spring flat
ME701 -4X927D266H0120 x18LowerDWC-HA. SA. SX. CX. FA. FX series AF2 type / Packing for door
ME702X177B394G53 UpperDWC-H1. A. B. Z. SB. SZ series AF2 type / Dies guide block for M107
ME703X182A183G5297x74x70LowerDWC-HA. SZ. SA. SX. CX. FX series AF2 type / Dies block for M456
ME703SX182A183G52 LowerDWC-HA. SZ. SA. SX. CX. FX series AF2 type
 ME704 SX182A280G5170x97x97LowerDWC-SA. FX series AF2 type / For M456 Refer to M602
ME705 AX208D405H01 X182B373H04 X182B667H0265x63x43UpperDWC-HA. SA. SX series AF2 type / For M456
ME705 AS UpperDWC-HA. SA. SX series AF2 type / For M456 Set of M471+ME703-3
ME705 BX182B598H01 UpperDWC-HA. SA. SX series AF2 type / Small type
ME705 BS UpperDWC-HA. SA. SX series AF2 type / Small type
 ME706X182A183G51 LowerDWC-SZ series AF2 type Ref. ME703
ME706S  LowerDWC-SZ series AF2 type
ME708  UpperDWC-CX series AF2 type
ME708S UpperDWC-CX series AF2 type


Various
PictureCode No.Orignal P/No.DimensionPositionApplication
 ME840X182B501G51 UpperDWC-SA. SX series Collection plastic cover
ME841X182B371G51 CoverDWC-HA. SZ series Collection plastic cover
 ME842S684B989P30 CoverDWC-H1.2. HA series Collection plastic cover
ME843X054128H01 CoverDWC-QA series Collection plastic cover
ME844X054D165H01 RollerDWC-FA series Collection plastic cover
ME845X054D128H01Φ60xΦ10×12LowerDWC-FA. SA. SX series SK2 type / Lower roller
ME845 -1X054D165H03 X194D666H01 ShaftDWC-SZ. HA series
ME845-2X184D570K0147x10x10.5GearDWC-FA. H. H1. H2. HA. SA. SX series
ME845-3X184D570K0247x16x3GearDWC-FA. H. H1. H2. HA. SA. SX series
ME845 -4X183C107H01 LowerDWC-F. G. H series SK2 type
ME846X054D165H01Φ25xΦ19×9LowerDWC-SZ. SA. SX series Slide plate
ME847X054D165H01 HolderDWC-SZ. SA. SX series AF1 type / Pipe Holder
ME848  SpringCollection Spring Manual type
ME849 Φ50xΦ19×18LowerDWC-H1 series SK3 type
 ME849 SS801D824P01Φ50x19x18LowerDWC-H1 series SK3 type With shaft+Bearing
ME849 -1  ShaftDWC-H1 series SK3 type
 ME851X053C988G51 PlateDWC-SA. SX. SZ series Slide plate
ME857  BoltDWC-SA. SX. SZ series Brass bolt for slide plate ME851
ME858 M6x69mmLShaftCollection shaft B
ME858-1 M8x69mmLShaftCollection shaft B
ME859 14x10x73mmLShaftCollection shaft A
ME860  BellowDWC-SZ series Bellow circle type for work tank
ME861  BellowDWC-SA. SX series Bellow circle type for work tank
 ME862  BellowDWC-90H series Bellow circle type for work tank
ME863  BellowDWC-110H series Bellow circle type for work tank
 ME871 A 20x27x200 Gip strip for manual type Axis-U.V type
 ME871 B 20x27x160 Gip strip for manual type Axis-U.V type
ME872   Solenoid block for repair set
 ME873  CoverDWC-90HA.F.G.H series Cover for axis-U.V


Various
PictureCode No.Orignal P/No.DimensionPositionApplication
 ME874  CoverDWC-110H.HA. 200H.HA series Cover for axis-U.V
 ME875  CoverDWC-HA series For axis-U.V
 ME876  CoverDWC-SA. SX series For axis-U.V
ME877  StopperDWC-HA. SA. SX series For axis-U.V
ME878  PlateDWC-HA. SA. SX series For axis-U.V Gear shaft plate
ME900X176C876G51110mmFrontSkirt (Curtain)
ME901X176C876G52110mmBackSkirt (Curtain)
 Z041MS801D824P01 Flow-meterAll machines

Sản phẩm đã xem

0₫