Giỏ hàng

CENTECH VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 91 - 93, đường số 5, phường An Phú, Quận 2, TP. HCM
Điện thoại: 028 7105 6899
Hotline: 0961 739 336
Email: centech@centechvn.com
Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần (trừ CN và ngày Lễ, Tết)
SẢN PHẨM

PLC Schneider Quantum

Thương hiệu: Schneider

ƯU ĐÃI VẬN CHUYỂN
THANH TOÁN ĐẢM BẢO
HỖ TRỢ 24/7
MIỄN PHÍ ĐỔI TRẢ HÀNG

Thông số sản phẩm

ATV31HU40S6Xvariable speed drive ATV31 - 4kW - 600V 3-phase supply - IP20
ATV31H018M2Avariable speed drive ATV31 - 0.18kW - 240V 1-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31HD15S6Xvariable speed drive ATV31 - 15kW - 600V 3-phase supply - IP20
ATV31HU75N4Avariable speed drive ATV31 - 7.5kW - 500V 3-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31H055M2Avariable speed drive ATV31 - 0.37kW - 240V 1-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31H037N4Avariable speed drive ATV31 - 0.37kW - 500V 3-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31HU15M3XAvariable speed drive ATV31 - 1.5kW - 240V 3-phase supply - IP20
ATV31HU30N4variable speed drive ATV31 - 3kW - 500V 3-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31HU30M3XAvariable speed drive ATV31 - 3kW - 240V 3-phase supply - IP20
ATV31HU11N4Avariable speed drive ATV31 - 1.1kW - 500V 3-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31HU75S6Xvariable speed drive ATV31 - 7.5kW - 600V 3-phase supply - IP20
ATV31H018M3XAvariable speed drive ATV31 - 0.18kW - 240V 3-phase supply - IP20
ATV31H055M3Xvariable speed drive ATV31 - 0.55kW - 240V 3-phase supply - IP20
ATV31H018M3Xvariable speed drive ATV31 - 0.18kW - 240V 3-phase supply - IP20
ATV31H075N4Avariable speed drive ATV31 - 0.75kW - 500V 3-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31H075S6Xvariable speed drive ATV31 - 0.75kW - 600V 3-phase supply - IP20
ATV31HU22M3XAvariable speed drive ATV31 - 2.2kW - 240V 3-phase supply - IP20
ATV31H055N4Avariable speed drive ATV31 - 0.55kW - 500V 3-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31H018M2variable speed drive ATV31 - 0.18kW - 240V 1-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31HU55N4variable speed drive ATV31 - 5.5kW - 500V 3-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31HU55M3Xvariable speed drive ATV31 - 5.5kW - 240V 3-phase supply - IP20
ATV31HU30M3Xvariable speed drive ATV31 - 3kW - 240V 3-phase supply - IP20
ATV31HU22M3Xvariable speed drive ATV31 - 2.2kW - 240V 3-phase supply - IP20
ATV31HU11N4variable speed drive ATV31 - 1.1kW - 500V 3-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31HD11N4variable speed drive ATV31 - 11kW - 500V 3-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31H037M3XAvariable speed drive ATV31 - 0.37kW - 240V 3-phase supply - IP20
ATV31HU22S6Xvariable speed drive ATV31 - 2.2kW - 600V 3-phase supply - IP20
ATV31HU15N4variable speed drive ATV31 - 1.5kW - 500V 3-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31HD11N4Avariable speed drive ATV31 - 11kW - 500V 3-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31H075M3XAvariable speed drive ATV31 - 0.75kW - 240V 3-phase supply - IP20
ATV31HU22M2variable speed drive ATV31 - 2.2kW - 240V 1-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31HU15M2variable speed drive ATV31 - 1.5kW - 240V 1-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31HU22M2variable speed drive ATV31 - 2.2kW - 240V 1-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31HU15M2variable speed drive ATV31 - 1.5kW - 240V 1-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31HU40N4variable speed drive ATV31 - 4kW - 500V 3-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31H075M3Xvariable speed drive ATV31 - 0.75kW - 240V 3-phase supply - IP20
ATV31HU75M3Xvariable speed drive ATV31 - 7.5kW - 240V 3-phase supply - IP20
ATV31HU55S6Xvariable speed drive ATV31 - 5.5kW - 600V 3-phase supply - IP20
ATV31HU11M2Avariable speed drive ATV31 - 0.75kW - 240V 1-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31HU55M3XAvariable speed drive ATV31 - 5.5kW - 240V 3-phase supply - IP20
ATV31HU55N4Avariable speed drive ATV31 - 5.5kW - 500V 3-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31HD11M3XAvariable speed drive ATV31 - 11kW - 240V 3-phase supply - IP20
ATV31HU11M2variable speed drive ATV31 - 1.1kW - 240V 1-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31HU75N4variable speed drive ATV31 - 7.5kW - 500V 3-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31H037N4variable speed drive ATV31 - 0.37kW - 500V 3-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31HU40N4Avariable speed drive ATV31 - 4kW - 500V 3-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31H037M2variable speed drive ATV31 - 0.37kW - 240V 1-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31H055M3XAvariable speed drive ATV31 - 0.55kW - 240V 3-phase supply - IP20
ATV31HU22N4Avariable speed drive ATV31 - 2.2kW - 500V 3-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31HU22N4variable speed drive ATV31 - 2.2kW - 500V 3-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31HD15N4variable speed drive ATV31 - 15kW - 500V 3-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31HU11M3XAvariable speed drive ATV31 - 1.1kW - 240V 3-phase supply - IP20
ATV31HU30N4Avariable speed drive ATV31 - 3kW - 500V 3-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31H037M3Xvariable speed drive ATV31 - 0.37kW - 200..240 V 3-phase supply - IP20
ATV31HD15M3XAvariable speed drive ATV31 - 15kW - 240V 3-phase supply - IP20
ATV31HD11M3Xvariable speed drive ATV31 - 11kW - 240V 3-phase supply - IP20
ATV31HU22M2Avariable speed drive ATV31 - 2.2kW - 240V 1-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31H075M2Avariable speed drive ATV31 - 0.75kW - 240V 1-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31HU40M3XAvariable speed drive ATV31 - 4kW - 240V 3-phase supply - IP20
ATV31HD15M3Xvariable speed drive ATV31 - 15kW - 240V 3-phase supply - IP20
ATV31HU15N4Avariable speed drive ATV31 - 1.5kW - 500V 3-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31H037M2Avariable speed drive ATV31 - 0.37kW - 240V 1-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31HU15N4Avariable speed drive ATV31 - 1.5kW - 500V 3-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31H037M2Avariable speed drive ATV31 - 0.37kW - 240V 1-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31HU15M3Xvariable speed drive ATV31 - 1.5kW - 240V 3-phase supply - IP20
ATV31HU15M2Avariable speed drive ATV31 - 1.5kW - 240V 1-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31HD11S6Xvariable speed drive ATV31 - 11kW - 600V 3-phase supply - IP20
ATV31HU11M3Xvariable speed drive ATV31 - 1.1kW - 240V 3-phase supply - IP20
ATV31H075N4variable speed drive ATV31 - 0.75kW - 500V 3-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31H075M2variable speed drive ATV31 - 0.75kW - 240V 1-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31H055M2variable speed drive ATV31 - 0.55kW - 240V 1-phase supply - EMC filter - IP20
ATV31HU40M3Xvariable speed drive ATV31 - 4kW - 240V 3-phase supply - IP20
ATV312HU55M3variable speed drive ATV312 - 5.5kW - 12.8kVA - 292W - 200..240V- 3-phase supply
ATV312HD15S6variable speed drive ATV312 - 15kW - 33kVA - 335 W - 525..600 V - 3-phase supply
ATV312HU30M3variable speed drive ATV312 - 3kW - 6.6kVA - 146 W - 200..240 V - 3-phase supply
ATV312HD11N4variable speed drive ATV312 - 11kW - 25kVA - 397 W - 380..500 V - 3-phase supply
ATV312HU75S6variable speed drive ATV312 - 7.5kW - 19kVA - 165W - 525..600 V- 3-phase supply
ATV312HU22M3variable speed drive ATV312 - 2.2kW - 5.2kVA - 114W - 200..240 V- 3-phase supply
ATV312H055M3variable speed drive ATV312 - 0.55kW - 1.7kVA - 43W - 200..240 V- 3-phase supply
ATV312H055M2variable speed drive ATV312 - 0.55kW - 1.4kVA - 46W - 200..240 V- 1-phase supply
ATV312HU75M3variable speed drive ATV312 - 7.5kW - 16.2kVA - 388W- 200..240 V- 3-phase supply
ATV312H037M2variable speed drive ATV312 - 0.37kW - 1kVA - 41 W - 200..240 V - 1-phase supply
ATV312H055N4variable speed drive ATV312 - 0.55kW - 1.8kVA - 37W - 380..500 V- 3-phase supply
ATV312H037M3variable speed drive ATV312 - 0.37kW - 1.3kVA - 38W - 200..240 V- 3-phase supply
ATV312HU11N4variable speed drive ATV312 - 1.1kW - 3.2kVA - 48W - 380..500 V- 3-phase supply
ATV312HU22N4variable speed drive ATV312 - 2.2kW - 5.9kVA - 79W - 380..500 V- 3-phase supply
ATV312HD11S6variable speed drive ATV312 - 11kW - 25kVA - 257 W - 525..600 V - 3-phase supply
ATV312HU55N4variable speed drive ATV312 - 5.5kW - 15kVA - 232W - 380..500 V- 3-phase supply
ATV312HU55S6variable speed drive ATV312 - 5.5kW - 15kVA - 133W - 525..600 V- 3-phase supply
ATV312HU15N4variable speed drive ATV312 - 1.5kW - 4.2kVA - 61W - 380..500 V- 3-phase supply
ATV312H075S6variable speed drive ATV312 - 0.75kW - 2.5kVA - 36W - 525..600 V- 3-phase supply
ATV312HD15N4variable speed drive ATV312 - 15kW - 32kVA - 492 W - 380..500 V - 3-phase supply
ATV312H075S6variable speed drive ATV312 - 0.75kW - 2.5kVA - 36W - 525..600 V- 3-phase supply
ATV312HD15N4variable speed drive ATV312 - 15kW - 32kVA - 492 W - 380..500 V - 3-phase supply
ATV312H018M3variable speed drive ATV312 - 0.18kW - 0.7kVA - 23W - 200..240 V- 3-phase supply
ATV312H018M2variable speed drive ATV312 - 0.18kW - 0.6kVA - 24W - 200..240 V- 1-phase supply
ATV312HU11M3variable speed drive ATV312 - 1.1kW - 3kVA - 71 W - 200..240 V - 3-phase supply
ATV312HU40S6variable speed drive ATV312 - 4kW - 9.7kVA - 94 W - 525..600 V - 3-phase supply
ATV312HU15S6variable speed drive ATV312 - 1.5kW - 4.4kVA - 48W - 525..600 V- 3-phase supply
ATV312H075M3variable speed drive ATV312 - 0.75kW - 2.2kVA - 55W - 200..240 V- 3-phase supply
ATV312HU15M3variable speed drive ATV312 - 1.5kW - 3.8kVA - 86W - 200..240 V- 3-phase supply
ATV312HU22S6variable speed drive ATV312 - 2.2kW - 5.8kVA - 62W - 525..600 V- 3-phase supply
ATV312HU40N4variable speed drive ATV312 - 4kW - 9.2kVA - 150 W - 380..500 V - 3-phase supply
ATV312HD11M3variable speed drive ATV312 - 11kW - 22kVA - 477 W - 200..240 V - 3-phase supply
ATV312H075M2variable speed drive ATV312 - 0.75kW - 1.8kVA - 60W - 200..240 V- 1-phase supply
ATV312HU30N4variable speed drive ATV312 - 3kW - 7.1kVA - 125 W - 380..500 V - 3-phase supply
ATV312HD15M3variable speed drive ATV312 - 15kW - 28.5kVA - 628W - 200..240 V- 3-phase supply
ATV312H075N4variable speed drive ATV312 - 0.75kW - 2.4kVA - 41W - 380..500 V- 3-phase supply
ATV312HU40M3variable speed drive ATV312 - 4kW - 8.4kVA - 180 W - 200..240 V - 3-phase supply
ATV312H037N4variable speed drive ATV312 - 0.37kW - 1.5kVA - 32W - 380..500 V- 3-phase supply

Sản phẩm đã xem

0₫