Cart

CENTECH VIETNAM JSC

Address: No. 91-93, Lane 5, An Phu Ward, District 2, HCM City
Telephone: (+84) 24 6663 2426
Hotline: (+84) 961 739 336
Email: centech@centechvn.com
Operation Time: all weekdays (except Sunday and National Holidays)

Súng thổi khí Bahco với vòi dài

Vendor: Bahco

Dễ dàng vận hành với cò đơn. Chiều dài vòi phun 330 mm.

Free shipping
Credit Card

  • Đáp ứng các yêu cầu của OSHA
Product
BP2186.3 bar1/4" in


340 l/min<80 dBA470 mm0.15 kg